Half-Life Deathmatch: Source
Artemis_EntreriArtemis_Entreri
Üye
oyunun menüsü gözükmüyor fakat tıklanabiliyor! nedir bu sorunun kaynağı arkadaşlar? :unsure:
fakirlakingururlu
Üye
bende de aynı sorun var
discussioncontroller