Dhuffur-nan-Kilab
JejunumJejunum
Üye
"Bu dizeler, eski Arakand yazıtlarında ortaya çıkmıştır. Kısaca, Zaman Lordları Lord Forbereth ile Lord Nosgometh arasında geçen ve bu dünyanın gördüğü ilk büyük savaş olan Zaman Savaşları’nın başlangıcını, nasıl geliştiğini ve sonucunu anlatır.GİRİŞ

1
Eski Dünya henüz genç ve yeşilken
Ve yükselirken dağlar heybetli gökyüzüne
Ve ovalar henüz çiğken ve genişken
Ve denizler mavinin tüm renklerindeyken

2
Gökyüzünde bulutlar dahi yokken
Ve tek bir insan yokken yeryüzünde
Ve henüz toyken her yöne esen rüzgar
Ve dallarında yeniyken yemiş veren ağaçlar

3
Arakand’ın toprakları bomboştu başlangıçta
Ne bir şehir ne bir insan gezinirdi yamaçlarında
Ormanlar yağızdı henüz, yeşilin tüm renklerinde
Güneş gürbüzdü, parlıyordu dört bir yanda

4
Kuşların sesleri şakırken boş topraklarda
Ağaçlar eşlik ederdi kuşların korosuna
Ve denizlerde türlü balıklar çırpınırdı
Ve atlar dört nala ezerdi çimenlerini dağların

5
Bozulmamıştı Eski Dünya, ilk zamanlarıydı bu
Gören gözler henüz açılmamıştı çorak topraklarda
Ve şeytani oyuklarda gezinmiyordu bilinmeyenler
Ve karanlık denen sadece gölgeden ibaretti

6
Karanlık Çağların başlamasından çok önce
İlk insanın yürümesinden çağlar önce
Güneş ve Ay’ın ışıkları henüz çok parlakken
Yıldızlarla doluyken gecenin esrarı

7
Yüzüne vururdu parlak dağların dalgalar
Ve topraklar birbirlerine tutunmuştu beraber
Çiçekler her çeşit ve her renktendi
Kelebekler, arılar ve kuşlar yarenleriydi

8
Bahar vardı dünya üzerinde her gün her mevsim
Yaşlanmış dünyanın kalıntılarıyla avunduğu
Zamanın olmadığı henüz, çağların yaşanmadığı
Zamansız Çağlar dendi insanlar tarafından

9
Başlangıçtan beri var olan iki kadim güç vardı
Kimileri onlara yüce ruhlar adını taktı
Zaman Lordları dedi onlara sonradan insanlar
Ve kadim günlerden kalan yadigarlarını aradılar

10
İkizdiler, bir şekilde, aynı ruh iki farklı bedende
Nereden ve nasıl oldular, kimdi anne babaları
Sır gibi saklı şimdi Eski Dünya’nın zamanları
Zamansız Çağlar’ın kadim Zaman Lordları

11
Forbereth; ışığın, güneşin efendisi
Kaplardı ovaları, dağları ve denizi hoş sesi
Güneşten saçları ve denizden gözleri vardı
Yüzü yılsız ve yaşsız, zamandan azade

12
Boyu uzundu, ve heybetli, iki insan boyunda
Bir adımı dağlarda, öteki ta denizde
Giysileri sanki ışıktan yapılmış bir şua
Ve heybetliydi Zaman Lordu yeryüzünde gezerken

13
Nosgometh; karanlığın, gecenin efendisi
Titretirdi ovaları, dağları ve denizi sesi
Gece kadar karanlıktı saçları ve gözleri
Yüzü yılsız ve yaşsız, zamandan azade

14
Tıpkı Forbereth gibi, upuzundu heybeti
İkizine ne de çok benziyordu yüz çizgileri
Giysileri sanki karanlıktan dokunmuş
Ve heybetliydi Zaman Lordu yeryüzünde gezerken"

Beğenilirse devamını da kısım kısım yazacağım. Şu anda toplam 234 dörtlük oldu ve hala da gelişmeye devam ediyor. Eleştrilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.
discussioncontroller