Neredeyse Bir Balina (Evrim Teorisi ve 'Türlerin Kökeni' Üzerine)
Infrawhite
Üye
Kökenini sordun, kökenini söyledim. Aynen Blight'ın da dediği gibi çok uzun zaman içinde mükemmelleşmiş bir sistem. Bunun kökeni de kuşlar değil zaten göç kuşlardan önce ortaya çıkan bir mevhum. İlk adımları önceki postumda anlattığım şekilde olmuşsa bile zamanla bu değişimleri daha net, daha önceden fark edebilen bireyler seçilime uğramıştır, ve sadece bir etki-tepki davranışından içgüdüye dönüşmeye başlamıştır.
Dread_Lord
Üye
Eksikliklerin bir süreç sonucu giderilmesi de anlayamadığım ayrı bir noktadır. Süreç sonunda mükemmelleştiğini söylediğmiz sistem aslında türün devamı için asgari olması gereken sistem değilmidir?
Blight
Üye
Dünyadaki koşullar sürekli değişken olduğundan bu "yaşaması için gerekli" kavramı da doğal olarak değişmekte. Örneğin bir zaman açık tohumlu bitkiler varken,hayvanlar bunları sindirebilecek şekilde uyum sağlamışlardı, fakan Kretase'de kapalı tohumlu bitkiler ortaya çıkınca türün devamı için adaptasyon geçirdiler.

Yani hep neden-sonuç daha doğrusu etki-tepki durumu söz konusu doğada.
Dread_Lord
Üye
Sorduğum sorunun cevabını henüz alamadım. Biz bir öngörüden bahsediyoruz. Yani canlının haytta kalması için etki gelmeden tepkinin verilmesi gerektiğinden... Hayvan bunu bir süreç sonucunda öğrenmiş olabilir. Bunu sağlayan şeye de adaptasyon deriz veya başka birşey deriz. Bu değil öğrenemek istediğim, yukarıdaki mesajımın cevabı burada önemli olan.
Infrawhite
Üye
Dread_Lord dediğimiz şu ki, göç her zaman öngörüyle yapılan bir iş değildi. Öncelikle soğuyan havadan kaçan hayvanlar ile göçün en ilkel hali başladı. Daha sonra havadaki bu değişimleri daha hassas olarak algılayıp daha erken göç edebilen bireyler soğuk havaya hiç yakalanmadıklarından seçilime uğradı. Böylece git gide havadaki ve mevsimdeki değişimleri daha hassas ve daha önceden fark edebilen bireyler yetişti. Etki gelmeden tepki olmaz dread_lord, modern göç kavramında bir hata yapıyorsun eğer böyle düşünüyorsan. Göçebe kuşlar kafalarına göre göç etmez yani.
Dread_Lord
Üye
Bunu sayfanın başındaki soruda sormuştum, tekrara giriyoruz. Blight'ın mükemmel dediği aslında olmazsa olmaz değil mi? Eğer öyle ise bundan daha ilkel göç hali başarıya ulaşamayacaktı, yok değil ise bu kuşları daha gelişmiş önlemlere iten etkiler nerlerdi? Yani herşey yolunda gidiyorsa bir gelişme nasıl oldu?
Infrawhite
Üye
Şu an da yolunda gittiğini söyleyemeyiz ki. Mükemmele eskisinden daha yakın, ancak hala çevrelerine sıcaklık aurası yayıp soğuğun etkisinden korunmuyorlar, veya gitmek istedikleri yere teleport olmuyorlar. Kısacası doğada "mükemmel" diye bir şeyden bahsedemeyiz zaten, mükemmel canlı kavramı akıllı tasarım destekçilerinin öne sürdüğü bir terimdir, herhangi bir gerçekliği yoktur.

Peki neydi göçü gelişmeye iten?

Diyelim ki soğuk dalgası Ekim'de başlıyor. Mevzubahis kuş ise Aralıktaki soğuğa kesinlikle dayanamıyor, Kasım'da ise %50 şansla hayatta kalıyor. Bu kuş, en ilkel döneminde Kasım sonunda, artık yaşanamaz hale geldiğinde oradan uzaklaşma ihtiyacı hisseder. Bağımsız göç eden bir tür için düşündüğümüzde en az %50'si ortadan kalkar bu durumda. Göç eden üyelere bakıldığında, soğuğu algılama/soğuğa karşı tepki vermede, onların kaçmayıp ölenlere göre daha üstün oldukları sonucu çıkarılabilir. Yine de Her yıl en az %50si ortadan kalkar eğer aynı tarihte kaçmaya devam ederlerse, yani doğal seçilim bakımından elverişli bir durumda değiller. Bir sonraki yıl(yıldan kastıl 50 milyon yıl falan), bazı kuşlar kasımın başında soğuktan "rahatsız olup" ortamı değiştirme zorunluluğu hissediyor, çünkü bu kuşlar soğuğu iyi algılayan ebeveynlerden geliyor, genetik olarak yatkınlıkları var. Bir sonraki yıl(bkz. önceki yıl) ise artık Ekim'in başında kaçacak kadar hassaslaşan nesiller gelişmiş oluyor, çünkü bir önceki sene(bu cidden 1 sene) ekimde kaçan kuşlar daha çok yavru üretmiş, çünkü kendileri daha yüksek oranda hayatta kalmış. İlk, yani kasımın sonunda kaçan, nesil üşüyünce soğuktan kaçarken bu nesil o kadar hassaslaşmış ki soğuğu algılamaya karşı, hava sıcaklığı düşmeye başlayınca kaçıyor.
Dread_Lord
Üye
Bu kayıp oranlarıyla o kuş türü neslini devam ettiremezdi. Bir türün ard arda gelen üç jenersyonunda toplam %80 gibi bir azalma olursa bu tür kritik tehlikede(Critically Endangered) sayılıyor. Yaşam süresi boyunca sadece 1 yaz ve 1 kış  geçiren yani her jenerasyonun birkez göç ettiği bir tür için 3. göçten sonrası olmayacaktı. Oranları takriben vermiş olabilirsin ama benim vurgulamak istediğim başka bir şey zaten. Bu durumda en ilkel göçün bile bugünkü haline oldukça yakın olması gerekiyor. Yani olmazsa olmaz dediğm şeye dönüyoruz.
Blight
Üye
Olmazsa olmaz dediğin olayı şu anki koşullarla yorumlamıyor musun ancak? Yani dünya milyonlarca yıl önce çok daha sıcaktı vs. yani yine farklı bir sistem vardır illaki ama örnek veriyorum kuşlar 90 milyon yıl önce göç etmeye gerek duymuyor olabilir. Göçebelik kavramı olmayabilir. Yani olmazsa olmaz değildi.
Infrawhite
Üye
Dread_Lord'un başta iyi niyetli ve gerçekten merak ederek sorduğunu umduğum bu sorudan, artık bıkmış olarak, soruya tekrar cevap veriyorum, nitekim bu soruya son cevabım olacak çünkü yeterince detaylı bir şekilde açıkladığımızı düşünüyorum Blight ile.

5000 kuş var. %50si elenirse(yaş veya başka etkenler) 2500 kalır. Her dişi kuş senede, yaşayabilen 2şer yavru yapsa bile(ki daha fazla yaparlar) popülasyon dengede kalıyor. Söylediğin şeyi akıl edip de bu kadar basit bir matematiği yapmamış olman iyi niyetli olup olmadığın konusunda şüpheye düşürüyor beni.

Göç kavramının ortaya çıkmaya başladığı zamanlardaki mevsim değişimleri ile günümüz mevsim değişimlerini kıyaslamanın çok doğru olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü biyosferi dünyanın yaşamayan kısmından ayırıp başka bir zamanına koymak başlı başına saçma sapan bir iş, bunun sebebi biyosferin dünyayı kayda değer ölçüde etkilemesi(bitkilerin tamamını ortadan kaldırırsak dünya çok kısa sürede çok farklı bir yer haline gelir mesela). Yani dünya üzerinde yaşayan canlılar, dünyanın işleyişinde çok büyük rol oynar, günümüz dünyasına da şekil veren onlardır bir oranda. Yani geçmişteki canlılar, o dönem dünyasında yaşamaya uyum sağlamış ve değişen koşullara ayak uydurabilenleri bir sonraki nesli belirlemiştir. Değişen koşullar arasında git gide soğuyan kışlar, kuraklaşan nehirler olabilir mesela. Mekanizmanın işleyişini tekrar yazmak istemiyorum, önceki postumu okuyabilirsin eğer gerçekten merak ediyorsan.
discussioncontroller