Eserini korumak / Patent davaları
defecteddefected
Üye
dünya'nın en değerli markasının mal olmasındaki ironi