Komünizm vs Faşizm
Dark_Lord
Üye
image

Komünizm

omünizm, komünistlik veya toplumculuk, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir. Komünizm sınıfsız bir toplum yaratma amacındadır. 20. yüzyılın başından beri dünya siyasetindeki büyük güçlerden biri olarak modern komünizm, genellikle Karl Marx'ın ve Friedrich Engels’in kaleme aldığı Komünist Parti Manifestosu ile birlikte anılır. Buna göre özel mülkiyete dayalı kapitalist toplumun yerine meta üretiminin son bulduğu komünist toplum geçecektir.

Komünizm'in temelinde yatan neden, sınıfsız, ortak mülkiyete dayalı bir toplumun kurulması isteğidir. Sınıfsız toplumlarda en genel anlamıyla tüm bireylerin eşit olması, karşıt görüşlüleri için "ütopya" olarak atfedilir ve zorla yaşanmaya çalışılırsa kaosa yol açacağına inanılır.

Tarihte gerçek anlamda komünizm yaşanmamıştır, çünkü komünizm ancak dünyanın tüm toplumları tarafından kabul edildiğinde gerçekleşmiş olur. Komünist olarak anlaşılmış toplumlar, ya sosyalist ya da devlet kapitalizm'i gerçekleştirmiştir, gerçekleştiriyordur. Paris Komünü, gerçek anlamda komünal sistem yaşayabilmiş tek topluluktur. Bunun dışında Mahnovist hareket öncüllüğünde Ukrayna ve İspanya iç savaşı sırasında Anarko-komünist hareketle şekillenen (yaklaşık 4 yıl sürmüştür) toprakların kollektifleştirilmesi esasına dayalı olarak komünal topluluklarda kurulmuştur.

Komünizmi savunan akımlar arasında en yaygını Leninizm (Marksizm-Leninizm)'dir. Marksist Leninizm'e göre komünizme giden süreç burjuvazinin ortadan kalkmasını sağlayacak olan proletarya diktatörlüğüyle başlatılacak ve ardından komünizmin hazırlayıcısı sosyalizm aşamasına geçilecektir. Marksist kuramda son aşama olan komünizmin gerçekleşmesiyle devlet ortadan kalkacaktır.

Leninizm dışında iki komünist akım daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki Marksizm'in temel görüşlerini benimseyen fakat Leninist modelle komünizm hedefine ulaşılamayacağını iddia eden sol komünizm veya konsey komünizmi olarak adlandırılan akımdır. Lenin'in "Sol Komünizm: Bir Çocukluk Hastalığı" adlı eserine cevaben yazılan Herman Gorter'in "Yoldaş Lenin'e Açık Mektup", Gilles Dauvé ve François Martin'in "Komünist Hareketin Güneş Tutulması ve Yeniden Ortaya Çıkışı" isimli kitaplar bu akımın takipçilerinin yarattıkları eserlerdir.

Diğer bir komünist akım ise anarşist komünizm'dir. Anarşizmin bireyci ve kolektivist akımlarından ayrılan anarşist komünizm fikri, komünizme devlet aygıtını ele geçirerek geçilebileceğini reddeder ve bunu savunan Marksizm'i eleştirir. Peter Kropotkin, Nestor Makhno, Errico Malatesta, Carlo Cafiero anarşist komünizm düşüncesinin temellerini atan düşünürlerden ve eylemcilerden bazılarıdır. Anarşist komünizm, anarşsizm'den "sınıf" gerçeğine göre hareket etme ve örgütlenme temelinde ayrılır. Savunucuları komünizmin, sosyalizm olmadan gerçekleştirilebileceği üzerinde birleşir. Anarşist komünizm, devlet'in kapitalizm için bir kılıf olduğunu ve bu yüzdende sınıfsız bir topluma gidilecek süreçte kullanılmasının sonucunda "diktatörlük", "devlet kapitalizm"i ya da "bir sözde zümrenin, toplum üzerinde iktidarı'na yol açacağını düşünür.

Komünizm henüz hiç uygulanmamış ve kuramsal düzlemde kalmıştır.

-------------------------------------------------------------------------------------------


image

Faşizm


Faşizm, dar anlamda Benito Mussolini altında 1922’de İtalya’da iktidarı alan politik sistem. Daha geniş anlamıyla özellikle iki dünya savaşı arası ortaya çıkan ve özellikle Adolf Hitler yönetimindeki nasyonal-sosyalizmin temsil ettiği aşırı milliyetçi, antidemokratik ve antikomünist bir ideolojiye ve otoriter siyasi bir yapıya sahip bütün politik hareketler ve egemenlik sistemleri.

Kavramın kökeni Antik Roma yöneticilerinin geniş hükümet yetkisini sembolize eden ucunda balta bulunan bir çubuk demetinin adı olan Latince fasces, İtalyanca fascio sözcüklerinden gelmektedir. Aynı simge daha sonraları Fransız Devrimi sırasında Aydınlanma anlamında, halkın elindeki devlet gücünü temsil etmek üzere kullanılmıştır. Sözkonusu sembol bir takım değişikliklerle 1926 yılından itbaren İtalya’nın resmi devlet sembolü olmuştur. Sembolün üçlü anlamı, yani devlet gücü, halk mülkiyeti ve birliktelik Mussolini’nin propagandasında kullanılmıştır.

--------------------------------------------------------------------------------------
İki akımında kendine göre iyi yanları ve kötü yanları vardır. Bu konuda bunları öz eleştirisini yapıp tartışmaya çalışacağız. Kaynak VikiPedia'dır ve Konuyu açarken tamamıyla tarafsız olarak açtım. Konunun amacınıda açıladığımıza göre buyrun o halde ;)[center]image  VS  image

En Çok Bilinen İki Temsilci[/center]
Duffy
Üye
Umarım çok kaliteli tartışmalar çıkıcaktır.
Misafir
Keşke yatmak zorunda olmasaydım.. Nasıl girerdim yahu :P
Misafir
Bu konudan kaliteli tartışma çıkmaz, bu konudan tartışma çıkmaz daha doğrusu. Dark Lord kardeşimin iyi niyetle bir paylaşım başlığı açtığını biliyorum fakat bu kavramların belli şeyleri etiketleyerek özellikle de böyle "versus" tabanında tartışılabileceğine inanmıyorum. En başından başlamak gerekirse "komünizm" ve "faşizm" kavramları karşılaştırılabilir kavramlar değildir, teori ve pratikteki anlayışları taban tabana zıt olmakla beraber kıyas yapılabilecek ortak çözüm arayışlarından da bahsedilemez. Kavramları böyle ortamlarda, bu şekilde tartışmamız yararsız ve hatta kavram karmaşası yaşayabilecek çoğu arkadaşımız için de zararlıdır.
inesistente
Üye
buradan kaliteli bir tartışma çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama, tanis'e katılmıyorum, komünizm ve faşizm, öngördükleri toplumsal aktörler, sorunsalları, çözüm önündeki engelleri ve hayat tahayyülleri bakımından mis gibi karşılaştırılabilirler.

versus şeklinde sunmanın, "komünizm faşizmin zıttıdır" gibi hatalı bir algılamaya yol açabileceğine ise katılıyorum. komünizm faşizmin zıttı değildir.
Misafir
11 yaşımda iken Osman Öndeş'in yazdığı 2.Dünya Savaşı kitabını okuyup hemen ardından o gazla Kavgam'ı okumuşluğum var. Hitler'in ve gamalı haç fotoğraflarını odama asardım. Hitler'in sözlerini ezberlerdim. Acaip hayrandım adama. Ama şuan sorarsanız ikiside hoş yönetimler değil. Irkçılık ne iğrenç birşeydir. Birisi sizi seçemediğiniz bir ırktan dolayı  ezmeye kalksa ne kadar korkunç birşey yapar. Baskı iki yönetimde olduğu gibi komünizmde asıl haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben daha zeki,çalışkan vs olduğum halde, özel sektör koşullarında hızla yükselebileceğim halde neden benden düşük bir insanla aynı koşullarda yaşayayımki? İt iti ısırmaz derler. Kim nasıl kontrolünü yapacakta bilecek düzgün çalıştığını işçilerin. Özel sektörde öyle değil. Düzgün çalışmazsan atarlar adamı.
wincih
Üye
Adları farkları olmakla beraber uygulamada aynı şey olduğunu zaten görmüştük.
niyazi
Üye
bende komünizm ve faşizmin elbetteki karşılaştırılabileceğini düşünüyorum...amacak tabi çoğunlukla hatta her zaman zıtllıklarıyla...aslında tamolarak zıtlıkta diyemiyorum çünkü komünizm ile faşizmin en başta literetürde bile birbirinden çok farklı konular olduğunu biliyorum...en başta komünizm bir iktisadi olgudur kabaca da şudur; diğer ekonomik basamakların hepsini yaşamış toplumun (kölecilik,feodalizm,kapitalizm,sosyalizm) vardığı son noktadır üretim kaynaklarının max. verimle çalıştığı sistemdir ve bu büyük veririmlilik içinde bazı önşartları vardır.faşizmi ise iktisadi yönünden çok sosyal yönü ağır basan bir akım olarak görüyorum.çünkü faşizm ekonomi ile 2. belki 3. sırada ilgilenir.faşizmin ilk amacı 'bizden olmayanları ayıklayalım' yaklaşımı...belki bundan sonra gelen amacı ise anti-komünist davranış...ve sanırım bu anti-komünist davranışla birlikde faşizmin ekonomiye bakış açısını görüyoruz...yani diyeceğim o ki sanki faşizm komünizm üzerinden ekonomi politiğini ortaya koyuyor...2 akımın öncelikleri farklı...
Pixelponny
Üye
Günümüzün sosyal yapıları söz konusu olduğunda sadece bu iki ideolojinin değil, her türlü ideolojik görüşün uygulanamaz olduğunu düşünüyorum. Bir diğer deyişle, seve seve uygulanamayacağından eminim. 'Sıka sıka' uygulanmaya çalışılmasına da hepimiz aşinayız zaten.

Ne komünizm, ne de faşizm bu açıdan suçludurlar, asıl problem, karşılaştığınız insanın sizinle aynı dünya görüşünü paylaşması gerektiği yanılgısına düşmektir. Demokrasi dediğimiz sistemin en önemli getirisi aslında budur. İnsanlar teoride istedikleri görüşlere yönelik katılımda bulunmakta serbesttirler.

Faşizmi tanımı dışında tanımamakla beraber, merak ettiğimi de söyleyemem. Tartışmak gerekiyorsa bence komünizm tartışılmaya daha verimlidir keza ortada Karl Marx'ın sermayeye dönük bir sosyal analiz sistemi vardır.
YojimboYojimbo
Mod
Faşizm daha çok ideolojik bir yaklaşım çeşidiyse, Komunizm için çok daha kapsamlı bir sosyo-ekonomik yönetim biçimi demek mümkündür bana kalırsa. Bu bağlamda Komünizmi, Kapitalizm hatta Sosyalizm gibi kavramlarla mukayese etmek bana kalırsa okunabilitesi daha yüksek argümanlar oluşmasına sebep verecektir.

Demek istediğimi örneklemek gerekirse Faşizmin kalelerinden olan Nazi akımının almancada "national sozialist"e karşılık geldiğini biliyoruz. Bu bağlamda sosyalizm, dolayısıyla da Marksizmden etkilendiğini söylemek mümkündür nazizmin. Yanlış anlaşılmasın elbette Marksizmle çelişkili olan çok fazla yön bulunuyor nazizmde bu kendi içinde tezat oluşturmasına sebep veriyor bana kalırsa. Herneyse bu ayrı bir argüman konusu, burada altını çizdiğim nokta, bir sosyalizm türü olarak adlandırabilecek bir yönetim sistemi bile faşizmin sosyal etkisi altında kalabiliyor. Kısacası bu iki kavramın terazinin iki tarafına koyularak üzerine tartışalacak konular olmadıklarını düşünüyorum.

Elbette bu konunun gereksiz olduğu gibi bir anlam çıkmasın buradan fakat mevzu bahis kavramları ayrı ayrı ele almak, ya da daha uygun kavramlarla mukayese etmenin daha sağlıklı olacağını belirttim kendimce. Yoksa şu haliyle ilgi çekici bir konu olduğu bir gerçek.
Misafir
İki akımda çeşitli bölgelerde uygulanmaya çalışılmış fakat günümüze baktığımızda başarılı olup olmadıkları meydanda. İki akımında artısı ve eksisi var. Fakat bana göre iki akımında eksisi artısı oranına göre daha fazla.

Günümüzdede artık tüm akımların hemen hemen başarısız olduğunu ve uygulanamadığını düşünüyorum. Şu an en uygun biçim olan demokrasinin bile demokratik ülkelerde nasıl çıkar amaçlı kullanıldığını görsekte, demokrasi genede artısı eksisinden büyük bir sistem.
discussioncontroller