Komünizm vs Faşizm
Vampir
Üye
SSCB hakkında yapılan analizler uzun zamandır sıradan denilecek türden. Geçen yüzyılda kalem oynatmış ve ciddiye alınabilecek düşünürlerin büyük çoğunluğu benzer analizlerde aşağı yukarı uzlaşabilirler. Fakat alıntılanan özet bilgide yer alan son tespit, yani Stalinizm'in gerçek Marksist gelenekle bir ilgisi olmadığına dönük tespite gelince bu noktada çok dikkatli olmalı. Bir kere öncelikle, bu cümlede gördüğünüz gerçek sözcüğünü, onu gördüğünüz hemen her yerde yapmanız gerektiği üzere tırnak içine almalısınız; ona tırnak içindeki bir gerçek gibi davranmalısınız. Ancak bu elzem görevi yerine getirdikten sonra devam edebiliriz derdimizi dillendirmeye.

Şöyle ki, bugünden bakarak, kendi ideal okumalarınız doğrultusunda SSCB'nin sosyalist olmadığı, aksine devlet kapitalizminin özgün bir veçhesi olarak ortaya çıktığına dair oldukça çapraşık analizleri haklı olarak geliştirip, savunabilirsiniz(böylece benim gönlümü de hoş tutarsınız), ama bu çözümlemeyi tadında bırakmayıp, söz konusu geçmişi inşa eden teori ve pratiklerin Marksist gelenek denilen tarihsellikle ilgisiz olduğu, orada bir cevheri, bir nüvesi, bir yeri yurdu bulunmadığı düşüncesine kadar genişletmek, çok sevdiğiniz ve bağlandığınız kuramı temize çıkarmaya dönük vahim bir hata olurdu ancak. Ne yazık ki, bu yoruma meyleden isimlerden biri de Alex Callinicos. Böyle bir perspektiften bakınca, aşağı yukarı bir asırdır Marksizmin Marksist eleştirisi adına yazılan tonlarca metnin derdi neydi diye, tuhaf bir meraka da garkolmak mümkündür elbette.

Sözün özü, eğer bugün Marksist teoriden elle tutulur ve ciddi bir şekilde bahsedilecekse, bu SSCB ve benzer tarihsel deneyimleri reddederek değil, onlarla yüzleşerek yapılmalıdır. Çünkü ancak bu yolla onları gerçekten aşabilirsiniz. Aksi hâlde daha uzun zaman aynı kaktüsün etrafında dönüp durmanız muhtemeldir.

Bunlar bir yana mevzu bahis toplantıya bakıldığında Slavoj Zizek, John Holloway ve Alex Callinicos'un katıldığı oturum ilginç olmuştur muhtemelen, zîrâ bu isimler birbirlerinden epeyce farklı yol ve yordamlarla okumaya çalışıyorlar dünyayı.
S.Freud
Üye
Troçki-Stalin tartışmaları marksizmi yıllardır hiçbir yere taşımıyor.

dipnot:troçkiyide stalinide sevmiyorum.
Gaz Maskeli Adam
Üye
Kominizm ve Faşizm aklımıza ilk Nazi İmparatorluğu'nu ve Sovyetler Birliği'ni çağrıştırır. Komünizm veya Ortakçılık, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir. Komünizm, sınıfsız bir toplum yaratma amacındadır. 20. yüzyılın başından beri dünya siyasetindeki büyük güçlerden biri olarak modern komünizm, genellikle Karl Marx'ın ve Friedrich Engels’in kaleme aldığı Komünist Parti Manifestosu ile birlikte anılır.Komünizm'in temelinde yatan sebep, sınıfsız, ortak mülkiyete dayalı bir toplumun kurulması isteğidir. Sınıfsız toplumlarda en genel anlamıyla tüm bireylerin eşit olması, karşıt görüşlüleri için "ütopya" olarak atfedilir ve zorla yaşanmaya çalışılırsa kaosa yol açacağına inanılır. Faşizm, kurucusu Benito Mussolini sayılan, İtalyan filozof Giovanni Gentile'nin Benito Mussolini'den etkilenerek 1920'li yıllarda ardı ardına yayımladığı kitaplarla ilkeleri belirlenmiş bir siyasi doktrindir. Gentile'den yoğun olarak etkilenen ve faşizmi bir dünya görüşü olarak benimseyen İtalyan lider Benito Mussolini'nin 1922’de İtalya’da iktidarı ele geçirmesinin ardından, Mussolini iktidarı döneminde, İtalya'da resmi ideoloji olarak yürütülmüştür. Kısa süre içerisinde genel anlamıyla baskıcı, otoriter rejim anlayışını betimler bir nitelemeye dönüşmüş ve Nasyonal Sosyalizm başta olmak üzere, anti-demokratik ideoloji ve yönetim sistemlerinin tamamına halk tarafından verilen genel bir isim halini almıştır. Bu iki gücün çarpışmasına ben Sovyet vs. Nazi diyorum. Bu güçler artık dünyamızda yok. Ne faşizm ne komünizm artık modern dünyada yeri yurdu yok. Çünkü artık DEMOKRASİ var.(Gerçi gerçek dünyada demokrasi değilde kim üstünse odur yönetimi var.)

S.Freud
Üye


Kominizm ve Faşizm aklımıza ilk Nazi İmparatorluğu'nu ve Sovyetler Birliği'ni çağrıştırır. Komünizm veya Ortakçılık, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir. Komünizm, sınıfsız bir toplum yaratma amacındadır. 20. yüzyılın başından beri dünya siyasetindeki büyük güçlerden biri olarak modern komünizm, genellikle Karl Marx'ın ve Friedrich Engels’in kaleme aldığı Komünist Parti Manifestosu ile birlikte anılır.Komünizm'in temelinde yatan sebep, sınıfsız, ortak mülkiyete dayalı bir toplumun kurulması isteğidir. Sınıfsız toplumlarda en genel anlamıyla tüm bireylerin eşit olması, karşıt görüşlüleri için "ütopya" olarak atfedilir ve zorla yaşanmaya çalışılırsa kaosa yol açacağına inanılır. Faşizm, kurucusu Benito Mussolini sayılan, İtalyan filozof Giovanni Gentile'nin Benito Mussolini'den etkilenerek 1920'li yıllarda ardı ardına yayımladığı kitaplarla ilkeleri belirlenmiş bir siyasi doktrindir. Gentile'den yoğun olarak etkilenen ve faşizmi bir dünya görüşü olarak benimseyen İtalyan lider Benito Mussolini'nin 1922’de İtalya’da iktidarı ele geçirmesinin ardından, Mussolini iktidarı döneminde, İtalya'da resmi ideoloji olarak yürütülmüştür. Kısa süre içerisinde genel anlamıyla baskıcı, otoriter rejim anlayışını betimler bir nitelemeye dönüşmüş ve Nasyonal Sosyalizm başta olmak üzere, anti-demokratik ideoloji ve yönetim sistemlerinin tamamına halk tarafından verilen genel bir isim halini almıştır. Bu iki gücün çarpışmasına ben Sovyet vs. Nazi diyorum. Bu güçler artık dünyamızda yok. Ne faşizm ne komünizm artık modern dünyada yeri yurdu yok. Çünkü artık DEMOKRASİ var.(Gerçi gerçek dünyada demokrasi değilde kim üstünse odur yönetimi var.)
Marksizm'in "m" sinden anlamayan bir arkadaş daha.
Aslında herşey bu kadar basitte herkes salak bir siz akıllısınız.
Hani komünist olmayabilirsinde seni ilgilendirir o kısmıda, Marksist iktisadı bu şekilde yıkabileceğini mi sanıyorsun?
goo_khangoo_khan
Üye
"Herkes salak bi siz akıllısınız" cümlesi ne güzel bi cümle di mi.. Ruslar bile yıktı kendi kurdukları komunizmi..

Bi siz akıllısınız.
S.Freud
Üye
goo_khan dedi:


"Herkes salak bi siz akıllısınız" cümlesi ne güzel bi cümle di mi.. Ruslar bile yıktı kendi kurdukları komunizmi..

Bi siz akıllısınız.Ruslar bir komünizm mi kurmuş?Komünizm kurmak ne demek?
Hani bare kurduğunuz kelimenin anlamını bilmiyorsunuz kurmayın.
Ruslar kendi filan yıkmadı ayrıca çözülüşün bir sürü sosyo ekonomik nedeni ve iktisadi açıklamaları var.
Kapitalist bir dünyada senin oturduğun yerden yazdığın kadar kolay olmuyor devlet kurmak ki sovyetlere bir dolu eleştrimiz vardır ama bu marksist bilimsel iktisadi çerçevelerdedir.
Senin ülkenin ağır sanayisinin önemli bir bölümünü kim kurmuş bak bakalım.
Tüm soğuk savaş yalanlarını sizede ne güzel yutturmuşlar.


CoraxCorax
Üye

Ruslar bile yıktı kendi kurdukları komunizmi..Bütün sağ-sol kapışmalarında kullanılan bir cümledir sanırım bu.
YojimboYojimbo
Mod


komünizmin artık modern dünyada yeri yurdu yok. Çünkü artık DEMOKRASİ var.(Gerçi gerçek dünyada demokrasi değilde kim üstünse odur yönetimi var.)Demokrasi denilen kavram komünizmin ne karşıtlığı, ne de alternatifidir. Ciddi bir kavram kargaşası yaşıyorsun. Marksist demokrasi, konsey komünizmi gibi kavramları irdelemeni öneririm. Şayet "demokrasi" söylemin, mevcut kapitalist düzeni meşrulaştırmak adına öne sürülmüş bir argümansa; sosyal alanda sınıfsallaşma üzerine kurulu bir ekonomik modelin siyasi alanda vaad ettiği eşitlik söyleminin ancak burjuva-demokrasisi olarak adlandırılabileceği aşikardır. (sen bunu "kim üstünse odur yönetimi" olarak isimlendirmişsin :)) Ve belli bir oligarşinin kontrolündeki içi boşaltılmış bu demokrasi söylemi halkı muktedir kılmaktan çok uzaktır. Komünizm, demokrasinin ancak sınıfsız bir toplumda, yatay-örgütlenmeler ve halk konseyleri üzerinden -devlet aracı olmaksızın- doğrudan işlediği sürece anlam ifade edebileceği söylemine sahiptir.

Ayrıca Sovyet deneyimi üzerinden komünizm genellemesi yapıyor olman, sosyalizm ve komunizm kavramları arasında da benzer bir kavram kargaşası yaşadığını gösteriyor.

EDIT: Bu arada Sovyetlerin dağılmasıyla, sosyalizmin "öldüğü" (!?) yüzeyselliğindeki argümanlarında ısrarcı olan arkadaşlar için bugün Latin Amerika'da ABD'nin neo-liberalist ve emperyalist politikalarına karşı giderek güçlenmekte olan sol ve sosyalist harekete dikkat çekmekte fayda var. D.L Raby'nin Günümüzde Latin Amerika ve Sosyalizm isimli kitabına göz atabilir aynı arkadaşlar.

SİNİRMANGASİNİRMANGA
Üye
Benim niye takip mesajım yok ki burda :D
kurtkapankurtkapan
Üye


Benim niye takip mesajım yok ki burda :D

discussioncontroller