Middle Earth Müzik Kulübü
mart
Üye
Evet, zaten bir çok bestenin ABC halleri piyasada mevcut. Burada olmayanları paylaşalım.

İşte ilk 9/8'lik çalışmam (Tamam kabul ediyorum Middle Earth'lük değil, lakin Celtic müziğin de bir folk müzik olduğunu söyleyebiliyorsak, neden olmasın dedim, bizden bir şey ekledim)

Parça 2 kişi için: Flüt ve Lute, sync ile beraber çalınası

Flute kısmı

X: 1
T: Yüksek Yüksek Tepelere [Flute]
M: 9/8
L: 1/8
Q:1/4=113
K: C

z B/2 B3/8 z/8 B ^f7/8 z/8 ^f3/8 z/8 ^f7/8 z/8 ^f3/8 z/8 ^f3/8 z/8
^f3/8 z5/8 a3/8 z/8 ^f/2 e/2 ^f3/4 [e3/8z/4] d [^f/8e] z7/8 ^f e/4
z/4 e17/8 z7/8 [^C/4^C,/4] z/2 [^C/4^C,/4] z3/2 B/2 B3/8 z/8 B ^f5/4
z/4 ^f3/4 z/4 ^f3/8 z/8 ^f3/8 z/8 ^f3/8 z5/8 a3/8 z/8 ^f/2 e/2 ^f3/4
[e3/8z/4] d e ^f e/4 z/4 e7/4 z/4 e3/4 d/4 e/4 z/4 e5/8 z3/8 ^f7/8
z/8 ^f/2 g/2 a/2 g/4 a/8 z/8 ^f e/2 d/2 [e3/8z/4] ^f/4 e/4 ^f/4 d/2
[^C/4^c/2] z/4 [B/2z/4] ^C,/4 [A,/8A] z11/8 d3/4 z/4 d/2 [^C3/8^c/2]
z/8 d/2 [^C/2^C,/2^c/2] e/2 [^C/2^c/2] B/4 z/4 B7/8 z/8 B3/8 z/8 B3/8
z/8 [B5/8z/4] ^C,/4 z/4 A/4 B/4 z/4 B5/8 z3/8 ^f7/8 z/8 ^f/2 g/2 a/2
g/4 a/8 z/8 ^f e/2 d/2 [e3/8z/4] ^f/4 e/4 ^f/4 d/2 [^C/4^c/2] z/4
[B/2z/4] ^C,/4 [A,/8A] z11/8 d3/4 z/4 d/2 [^C3/8^c/2] z/8 d/2
[^C/2^C,/2^c/2] e/2 ^c/2 B/4 z/4 B7/8 z/8 B3/8 z/8 B3/8 z/8 [B5/8z/4]
^C,/4 z/4 A/4 B/4 z/4 B5/8 z83/8 B/2 B3/8 z/8 B ^f7/8 z/8 ^f3/8 z/8
^f7/8 z/8 ^f3/8 z/8 ^f3/8 z/8 ^f3/8 z5/8 a3/8 z/8 ^f/2 e/2 ^f3/4
[e3/8z/4] d [^f/8e] z7/8 ^f e/4 z/4 e17/8 z7/8 [^C/4^C,/4] z/2
[^C/4^C,/4] z3/2 B/2 B3/8 z/8 B ^f5/4 z/4 ^f3/4 z/4 ^f3/8 z/8 ^f3/8
z/8 ^f3/8 z5/8 a3/8 z/8 ^f/2 e/2 ^f3/4 [e3/8z/4] d e ^f e/4 z/4 e7/4
z/4 e3/4 d/4 e/4 z/4 e5/8 z3/8 ^f7/8 z/8 ^f/2 g/2 a/2 g/4 a/8 z/8 ^f
e/2 d/2 [e3/8z/4] ^f/4 e/4 ^f/4 d/2 [^C/4^c/2] z/4 [B/2z/4] ^C,/4
[A,/8A] z11/8 d3/4 z/4 d/2 [^C3/8^c/2] z/8 d/2 [^C/2^C,/2^c/2] e/2
^c/2 B/4 z/4 B7/8 z/8 B3/8 z/8 B3/8 z/8 [B5/8z/4] ^C,/4 z/4 A/4 B/4
z/4 B5/8 z3/8 ^f7/8 z/8 ^f/2 g/2 a/2 g/4 a/8 z/8 ^f e/2 d/2 [e3/8z/4]
^f/4 e/4 ^f/4 d/2 [^C/4^c/2] z/4 [B/2z/4] ^C,/4 [A,/8A] z11/8 d3/4
z/4 d/2 [^C3/8^c/2] z/8 d/2 [^C/2^C,/2^c/2] e/2 ^c/2 B/4 z/4 B7/8 z/8
B3/8 z/8 B3/8 z/8 [B5/8z/4] ^C,/4 z/4 A/4 B/4 z/4 B5/8 z11/8 B/2 B3/8
z/8 B ^f7/8 z/8 ^f3/8 z/8 ^f7/8 z/8 ^f3/8 z/8 ^f3/8 z/8 ^f3/8 z5/8
a3/8 z/8 ^f/2 e/2 ^f3/4 [e3/8z/4] d [^f/8e] z7/8 ^f e/4 z/4 e17/8
z7/8 [^C/4^C,/4] z/2 [^C/4^C,/4] z3/2 B/2 B3/8 z/8 B ^f5/4 z/4 ^f3/4
z/4 ^f3/8 z/8 ^f3/8 z/8 ^f3/8 z5/8 a3/8 z/8 ^f/2 e/2 ^f3/4 [e3/8z/4]
d e ^f e/4 z/4 e7/4 z/4 e3/4 d/4 e/4 z/4 e5/8 z3/8 ^f7/8 z/8 ^f/2 g/2
a/2 g/4 a/8 z/8 ^f e/2 d/2 [e3/8z/4] ^f/4 e/4 ^f/4 d/2 [^C/4^c/2] z/4
[B/2z/4] ^C,/4 [A,/8A] z11/8 d3/4 z/4 d/2 [^C3/8^c/2] z/8 d/2
[^C/2^C,/2^c/2] e/2 [^C/2^c/2] B/4 z/4 B7/8 z/8 B3/8 z/8 B3/8 z/8
[B5/8z/4] ^C,/4 z/4 A/4 B/4 z/4 B5/8 z3/8 ^f7/8 z/8 ^f/2 g/2 a/2 g/4
a/8 z/8 ^f e/2 d/2 [e3/8z/4] ^f/4 e/4 ^f/4 d/2 [^C/4^c/2] z/4
[B/2z/4] ^C,/4 [A,/8A] z11/8 d3/4 z/4 d/2 [^C3/8^c/2] z/8 d/2
[^C/2^C,/2^c/2] e/2 ^c/2 B/4 z/4 B7/8 z/8 B3/8 z/8 B3/8 z/8 [B5/8z/4]
^C,/4 z/4 A/4 B/4 z/4 B5/8 z3/8 ^f7/8 z/8 ^f/2 g/2 a/2 g/4 a/8 z/8 ^f
e/2 d/2 [e3/8z/4] ^f/4 e/4 ^f/4 d/2 [^C/4^c/2] z/4 [B/2z/4] ^C,/4
[A,/8A] z11/8 d3/4 z/4 d/2 [^C3/8^c/2] z/8 d/2 [^C/2^C,/2^c/2] e/2
[^C/2^c/2] B/4 z/4 B7/8 z/8 B3/8 z/8 B3/8 z/8 [B5/8z/4] ^C,/4 z/4 A/4
B/4 z/4 B5/8 z3/8 ^f7/8 z/8 ^f/2 g/2 a/2 g/4 a/8 z/8 ^f e/2 d/2
[e3/8z/4] ^f/4 e/4 ^f/4 d/2 [^C/4^c/2] z/4 [B/2z/4] ^C,/4 [A,/8A]
z11/8 d3/4 z/4 d/2 [^C3/8^c/2] z/8 d/2 [^C/2^C,/2^c/2] e/2 ^c/2 B/4
z/4 B7/8 z/8 B3/8 z/8 B3/8 z/8 [B5/8z/4] ^C,/4 z/4 A/4 B/4 z/4 B5/8


Lute kısmı:

X: 1
T: Yüksek Yüksek Tepelere [Lute]
M: 9/8
L: 1/8
Q:1/4=113
K: C

[^f3dB3/2B,3/2z/2] [^Fz/2] [d17/8z/2] [B13/8z/2] [B,2z/2] [^F3/2z/2]
^f/2 [^f/2d/2B/8] z3/8 [^f/2d/2B/2] [^f3dB3/2B,3/2z/2] [^Fz/2]
[d5/2z/2] [B5/2z/2] [B,3/2z/2] [^Fz/2] [^f3/2z/2] [dz/2] [Bz/2]
[a3^fd3/2D3/2z/2] [Az/2] [^f5/2z/2] [d19/8z/2] [D3/2z/2] [Az/2]
[az/2] ^f/2 [a/2^f/2d/2] [c'/8b3^f/8g/4e3/2E3/2] z3/8 [g/2B]
[g19/8z/2] [e3/2z/2] [E3/2z/2] [Bz/2] [b3/2z/2] [gz/2] e/2
[^f3dB3/2B,3/2z/2] [^F11/8z/2] [d9/4z/2] [B7/4z/2] [B,2z/2]
[^F3/2z/2] ^f/2 [^f/2d/2B/8] z3/8 [^f/2d/2B/2] [^f3dB3/2B,3/2z/2]
[^Fz/2] [d5/2z/2] [B5/2z/2] [B,2z/2] [^F3/2z/2] [^f3/2z/2] [dz/2]
[Bz/2] [a19/8^fd3/2D3/2z/2] [Az/2] [^f3/2z/2] [dz/2] [D3/2z/2]
[a/4^f/4d/4A] z/4 [a/2^f/4d/8] z3/8 [a/2^f/2d/8] z3/8 [a/2^f/2d/2]
[b17/8ge3/2E3/2z/2] [Bz/2] [g9/8z/2] [e5/8z/2] [E2z/2] [B3/2z/2] b/4
g/4 e/2 d3/8 z/8 [B,3/2z/2] [^Fz/4] [B3/4z/4] [^fd/2] [d/2B/4]
[B3/8z/4] [G3/4z/2] [D2z/4] [G3/4z/4] [B/2z/4] [g/2z/4] [d/2G/2z/4]
B/4 [G3/8d3/8z/4] B/8 z/8 [E2z/2] [G3/2z/4] [Bz/4] [g2z/2] [ez/4] b/4
[Az/2] [^C3/2z/4] E/4 [A3/4Ez/4] [ez/4] ^c/4 A/4 [E/2z/4] A/4 [D2z/2]
[^F3/2A/4] [A5/4z/4] [a^f/4] [^f/2z/4] [d/2z/4] ^f/4 [Az/2] [^C2z/4]
E/4 [A/2Ez/4] [ez/4] [^c/4A/4] A/4 [^c3/4z/4] [E/2z/4] [B,2z/2]
[^F2z/4] [B3/8z/4] [^f5/4d/2] [dB/4] [B3/4z/4] [B,2b/2z/4] [^f3/8z/4]
[^F5/4d/4] [B/2z/4] [b/4^f/4] [^f5/4d/4] [d3/4B/4] [B/2^F/4]
[^F/2D/2z/4] [B/4B,/4] [B,3/2z/2] [^Fz/4] [B3/4z/4] [^fd/2] [d/2B/4]
[B3/8z/4] [G3/4z/2] [D2z/4] [G3/4z/4] [B/2z/4] [g/2z/4] [d/2G/2z/4]
B/4 [G3/8d3/8z/4] B/8 z/8 [E2z/2] [G3/2z/4] [Bz/4] [g2z/2] [ez/4] b/4
[Az/2] [^C3/2z/4] E/4 [A3/4Ez/4] [ez/4] ^c/4 A/4 [E/2z/4] A/4 [D2z/2]
[^F3/2A/4] [A5/4z/4] [a^f/4] [^f/2z/4] [d/2z/4] ^f/4 [Az/2] [^C2z/4]
E/4 [A/2Ez/4] [ez/4] [^c/4A/4] A/4 [^c3/4z/4] [E/2z/4] [B,2z/2]
[^F2z/4] [B3/8z/4] [^f5/4d/2] [dB/4] [B3/4z/4] [B,2b/2z/4] [^f3/8z/4]
[^F5/4d/4] [B/2z/4] [b/4^f/4] [^f5/4d/4] [d3/4B/4] [B/2^F/4]
[^F/2D/2z/4] [B/4B,/4] [B,2z/4] [^F3/2z/4] [B/2^f/8d/8] z/8 d/4
[^f3/2d3/4Bz/2] [^c3/8z/4] [d5/8z/4] [B,^F/4] [^F2z/4] [B3/8^f/8d/8]
z/8 d/4 [b/4B,] ^f/4 [d/2^f/2B/8] z3/8 [B^fdz/2] [B,/2^F/4]
[^F3/2z/4] [B/2^f/8d/8B,3/2] z/8 d/4 [^f3/2d3/4B3/2z/2] [^c/2z/4]
[d3/4z/4] [B,/2^F/4] [^F7/4z/4] [B/4B,2] ^c/4 [d/4B/4] [B/2^f/4]
[^fd/4] [d3/4B/4] [B/2b/2z/4] ^F/4 [^f3dB3/2B,3/2z/2] [^Fz/2]
[d17/8z/2] [B13/8z/2] [B,2z/2] [^F3/2z/2] ^f/2 [^f/2d/2B/8] z3/8
[^f/2d/2B/2] [^f3dB3/2B,3/2z/2] [^Fz/2] [d5/2z/2] [B5/2z/2]
[B,3/2z/2] [^Fz/2] [^f3/2z/2] [dz/2] [Bz/2] [a3^fd3/2D3/2z/2] [Az/2]
[^f5/2z/2] [d19/8z/2] [D3/2z/2] [Az/2] [az/2] ^f/2 [a/2^f/2d/2]
[c'/8b3g/4^f/8e3/2E3/2] z3/8 [g/2B] [g19/8z/2] [e3/2z/2] [E3/2z/2]
[Bz/2] [b3/2z/2] [gz/2] e/2 [^f3dB3/2B,3/2z/2] [^F11/8z/2] [d9/4z/2]
[B7/4z/2] [B,2z/2] [^F3/2z/2] ^f/2 [^f/2d/2B/8] z3/8 [^f/2d/2B/2]
[^f3dB3/2B,3/2z/2] [^Fz/2] [d5/2z/2] [B5/2z/2] [B,2z/2] [^F3/2z/2]
[^f3/2z/2] [dz/2] [Bz/2] [a19/8^fd3/2D3/2z/2] [Az/2] [^f3/2z/2]
[dz/2] [D3/2z/2] [a/4^f/4d/4A] z/4 [a/2^f/4d/8] z3/8 [a/2^f/2d/8]
z3/8 [a/2^f/2d/2] [b17/8ge3/2E3/2z/2] [Bz/2] [g9/8z/2] [e5/8z/2]
[E2z/2] [B3/2z/2] b/4 g/4 e/2 d3/8 z/8 [B,3/2z/2] [^Fz/4] [B3/4z/4]
[^fd/2] [d/2B/4] [B3/8z/4] [G3/4z/2] [D2z/4] [G3/4z/4] [B/2z/4]
[g/2z/4] [d/2G/2z/4] B/4 [G3/8d3/8z/4] B/8 z/8 [E2z/2] [G3/2z/4]
[Bz/4] [g2z/2] [ez/4] b/4 [Az/2] [^C3/2z/4] E/4 [A3/4Ez/4] [ez/4]
^c/4 A/4 [E/2z/4] A/4 [D2z/2] [^F3/2A/4] [A5/4z/4] [a^f/4] [^f/2z/4]
[d/2z/4] ^f/4 [Az/2] [^C2z/4] E/4 [A/2Ez/4] [ez/4] [^c/4A/4] A/4
[^c3/4z/4] [E/2z/4] [B,2z/2] [^F2z/4] [B3/8z/4] [^f5/4d/2] [dB/4]
[B3/4z/4] [B,2b/2z/4] [^f3/8z/4] [^F5/4d/4] [B/2z/4] [b/4^f/4]
[^f5/4d/4] [d3/4B/4] [B/2^F/4] [^F/2D/2z/4] [B/4B,/4] [B,3/2z/2]
[^Fz/4] [B3/4z/4] [^fd/2] [d/2B/4] [B3/8z/4] [G3/4z/2] [D2z/4]
[G3/4z/4] [B/2z/4] [g/2z/4] [d/2G/2z/4] B/4 [G3/8d3/8z/4] B/8 z/8
[E2z/2] [G3/2z/4] [Bz/4] [g2z/2] [ez/4] b/4 [Az/2] [^C3/2z/4] E/4
[A3/4Ez/4] [ez/4] ^c/4 A/4 [E/2z/4] A/4 [D2z/2] [^F3/2A/4] [A5/4z/4]
[a^f/4] [^f/2z/4] [d/2z/4] ^f/4 [Az/2] [^C2z/4] E/4 [A/2Ez/4] [ez/4]
[^c/4A/4] A/4 [^c3/4z/4] [E/2z/4] [B,2z/2] [^F2z/4] [B3/8z/4]
[^f5/4d/2] [dB/4] [B3/4z/4] [B,2b/2z/4] [^f3/8z/4] [^F5/4d/4]
[B/2z/4] [b/4^f/4] [^f5/4d/4] [d3/4B/4] [B/2^F/4] [^F/2D/2z/4]
[B/4B,/4] [^f3dB3/2B,3/2z/2] [^Fz/2] [d17/8z/2] [B13/8z/2] [B,2z/2]
[^F3/2z/2] ^f/2 [^f/2d/2B/8] z3/8 [^f/2d/2B/2] [^f3dB3/2B,3/2z/2]
[^Fz/2] [d5/2z/2] [B5/2z/2] [B,3/2z/2] [^Fz/2] [^f3/2z/2] [dz/2]
[Bz/2] [a3^fd3/2D3/2z/2] [Az/2] [^f5/2z/2] [d19/8z/2] [D3/2z/2]
[Az/2] [az/2] ^f/2 [a/2^f/2d/2] [c'/8g/4b3^f/8e3/2E3/2] z3/8 [g/2B]
[g19/8z/2] [e3/2z/2] [E3/2z/2] [Bz/2] [b3/2z/2] [gz/2] e/2
[^f3dB3/2B,3/2z/2] [^F11/8z/2] [d9/4z/2] [B7/4z/2] [B,2z/2]
[^F3/2z/2] ^f/2 [^f/2d/2B/8] z3/8 [^f/2d/2B/2] [^f3dB3/2B,3/2z/2]
[^Fz/2] [d5/2z/2] [B5/2z/2] [B,2z/2] [^F3/2z/2] [^f3/2z/2] [dz/2]
[Bz/2] [a19/8^fd3/2D3/2z/2] [Az/2] [^f3/2z/2] [dz/2] [D3/2z/2]
[a/4^f/4d/4A] z/4 [a/2^f/4d/8] z3/8 [a/2^f/2d/8] z3/8 [a/2^f/2d/2]
[b17/8ge3/2E3/2z/2] [Bz/2] [g9/8z/2] [e5/8z/2] [E2z/2] [B3/2z/2] b/4
g/4 e/2 d3/8 z/8 [B,3/2z/2] [^Fz/4] [B3/4z/4] [^fd/2] [d/2B/4]
[B3/8z/4] [G3/4z/2] [D2z/4] [G3/4z/4] [B/2z/4] [g/2z/4] [d/2G/2z/4]
B/4 [G3/8d3/8z/4] B/8 z/8 [E2z/2] [G3/2z/4] [Bz/4] [g2z/2] [ez/4] b/4
[Az/2] [^C3/2z/4] E/4 [A3/4Ez/4] [ez/4] ^c/4 A/4 [E/2z/4] A/4 [D2z/2]
[^F3/2A/4] [A5/4z/4] [a^f/4] [^f/2z/4] [d/2z/4] ^f/4 [Az/2] [^C2z/4]
E/4 [A/2Ez/4] [ez/4] [^c/4A/4] A/4 [^c3/4z/4] [E/2z/4] [B,2z/2]
[^F2z/4] [B3/8z/4] [^f5/4d/2] [dB/4] [B3/4z/4] [B,2b/2z/4] [^f3/8z/4]
[^F5/4d/4] [B/2z/4] [b/4^f/4] [^f5/4d/4] [d3/4B/4] [B/2^F/4]
[^F/2D/2z/4] [B/4B,/4] [B,3/2z/2] [^Fz/4] [B3/4z/4] [^fd/2] [d/2B/4]
[B3/8z/4] [G3/4z/2] [D2z/4] [G3/4z/4] [B/2z/4] [g/2z/4] [d/2G/2z/4]
B/4 [G3/8d3/8z/4] B/8 z/8 [E2z/2] [G3/2z/4] [Bz/4] [g2z/2] [ez/4] b/4
[Az/2] [^C3/2z/4] E/4 [A3/4Ez/4] [ez/4] ^c/4 A/4 [E/2z/4] A/4 [D2z/2]
[^F3/2A/4] [A5/4z/4] [a^f/4] [^f/2z/4] [d/2z/4] ^f/4 [Az/2] [^C2z/4]
E/4 [A/2Ez/4] [ez/4] [^c/4A/4] A/4 [^c3/4z/4] [E/2z/4] [B,2z/2]
[^F2z/4] [B3/8z/4] [^f5/4d/2] [dB/4] [B3/4z/4] [B,2b/2z/4] [^f3/8z/4]
[^F5/4d/4] [B/2z/4] [b/4^f/4] [^f5/4d/4] [d3/4B/4] [B/2^F/4]
[^F/2D/2z/4] [B/4B,/4] [B,3/2z/2] [^Fz/4] [B3/4z/4] [^fd/2] [d/2B/4]
[B3/8z/4] [G3/4z/2] [D2z/4] [G3/4z/4] [B/2z/4] [g/2z/4] [d/2G/2z/4]
B/4 [G3/8d3/8z/4] B/8 z/8 [E2z/2] [G3/2z/4] [Bz/4] [g2z/2] [ez/4] b/4
[Az/2] [^C3/2z/4] E/4 [A3/4Ez/4] [ez/4] ^c/4 A/4 [E/2z/4] A/4 [D2z/2]
[^F3/2A/4] [A5/4z/4] [a^f/4] [^f/2z/4] [d/2z/4] ^f/4 [Az/2] [^C2z/4]
E/4 [A/2Ez/4] [ez/4] [^c/4A/4] A/4 [^c3/4z/4] [E/2z/4] [B,2z/2]
[^F2z/4] [B3/8z/4] [^f5/4d/2] [dB/4] [B3/4z/4] [B,2b/2z/4] [^f3/8z/4]
[^F5/4d/4] [B/2z/4] [b/4^f/4] [^f5/4d/4] [d3/4B/4] [B/2^F/4]
[^F/2D/2z/4] [B/4B,/4] [B,3/2z/2] [^Fz/4] [B3/4z/4] [^fd/2] [d/2B/4]
[B3/8z/4] [G3/4z/2] [D2z/4] [G3/4z/4] [B/2z/4] [g/2z/4] [d/2G/2z/4]
B/4 [G3/8d3/8z/4] B/8 z/8 [E2z/2] [G3/2z/4] [Bz/4] [g2z/2] [ez/4] b/4
[Az/2] [^C3/2z/4] E/4 [A3/4Ez/4] [ez/4] ^c/4 A/4 [E/2z/4] A/4 [D2z/2]
[^F3/2A/4] [A5/4z/4] [a^f/4] [^f/2z/4] [d/2z/4] ^f/4 [Az/2] [^C2z/4]
E/4 [A/2Ez/4] [ez/4] [^c/4A/4] A/4 [^c3/4z/4] [E/2z/4] [B,2z/2]
[^F2z/4] [B3/8z/4] [^f5/4d/2] [dB/4] [B3/4z/4] [B,9/4b/2z/4]
[^f3/8z/4] [^F5/4d/4] [B/2z/4] [b/4^f/4] [^f15/4d/4] [d15/4B/4]
[B/2^F/4] [^F4D4z/4] [B19/4B,37/4]
mart
Üye
Tabii ki bazı çalışmalarımıza video da yapıyoruz.

http://www.dailymotion.com/swf/x5k0qk&related=1
Blight
Üye
Süper yapmışlar, helal olsun vallahi. Çok zor çalmak zaten bir de oturup uğraşmışlar. :D
mart
Üye
Blight dedi:


Süper yapmışlar, helal olsun vallahi. Çok zor çalmak zaten bir de oturup uğraşmışlar. :DTeşekkürler, zevkli bir uğraşıydı bizim için. En büyük problem ritmin değiştiği yerlerde oldu ve tabi video programını öğrenmek :) Tabi sadece iki kişi olunca iş bana düştü...
Blight
Üye
Ha pardon ya ben video başka yerden sanmıştım üstteki cümleyi görmemişim. Geçişler süper olmuş ama cidden.
lotro_tr_31
Üye
güzel çalışma
Silverlex
Üye
çok hoşuma gitti, prency pony de kadrolu müzisyen olarak çalışırsınız süper para var o işte :D
devamını heycanla bekliyorum
Estal
Üye
Ellerinize sağlık arkadaşlar
discussioncontroller