Ortak Çalışma Alanları - OÇA -
Kastrasyon
Üye
Aklıma takılan bazı soruları değerli moderasyona yönelterek OÇA kavramının daha sağlam temeller üzerine oturmasına yardımcı olmak istiyorum. Sorularımı soyut kavramlar halinde sunmak yerine o soruları zihnimde canlandıran örneklerin ışığında değerlendirmenin daha yararlı olacağını düşündüm. Böylece kavramın çerçevesini daha da netleştirebileceğimize inanıyorum.

Konuya şöyle başlamam gerek, "Dertliler Bölümü" başlığını taşıyan konu ve onu açan arkadaşlarımızla hiçbir sorunum yok. Bu nedenle sorularım tamamen müsbet bir amaca hizmet etmek amacını taşıyor.

- Bir konu başlığını OÇA kapsamına almak için gereken somut kriterler tam olarak nedir?

- "Dertliler Bölümü" bu somut kriterlerin hangilerine uyarak OÇA kapsamına alınmıştır?

- Bir konu başlığını OÇA kapsamına almanın amacı yalnızca hakaret, geyik ve konudan sapmaları engellemek midir?

- Bir önceki soruda belirttiğim amaçların sağlanmasını istemek, bilgi paylaşımı amaçlı konu açan her üyenin hakkı değil midir?

- Uzunca bir süre önce açılan Kültür Dergileri konusu OÇA kapsamına neden alınmamıştır?

- Bir konu başlığının OÇA kapsamına alınması için talep gelmesi bir ön şart mıdır?

- Önceki hali olan Goyun Oscarları nahoş tartışmalara neden olmuşken, Altın Terlik Ödülleri gibi -üstelik- çok daha sistematik çalışmayı gerektiren bir konu neden "OÇA yarısı" kapsamında tutulmuştur da Dertliler Bölümü OÇA kapsamında değerlendirilmiştir? İkisi arasındaki tek fark Altın Terlik Ödülleri'nde geyiğe izin verilmesi midir?

- Dertliler Bölümü'nün OÇA kapsamına alınmış olması, OÇA kavramının genişletildiği anlamına gelir mi?

- Eğer öyleyse, OÇA kavramının genişletilmesine hangi somut nedenlerle karar verilmiştir?

- Yine eğer öyleyse, bu genişletme kararının OÇA kavramının ciddiyetini zedeleme ihtimaline karşı hangi somut argüman öne çıkmıştır?


Sorularımın forum kültürümüze olumlu katkıda bulunacağı inancım ve saygılarımla...
Çağlayan
Üye
Ortak çalışma alanları tüm forum üyelerinin katılmasına uygun olan, fikir alışverişinin yapılabileceği ve evet, geyiğe uzak kalması gereken bölümlerdir bana göre. Diğer başlıklardan farklı olarak bu başlıklarda tüm üyeler başlığın sahibidir.

Altın terlik ödülleri ya da eski adıyla Goyun Oscarları geyik amacıyla açılmış bir bölümdü, bu alanlarda fikir kavgaları başlayınca bunun yarı OÇA olması uygun görüldü.

Öte yandan Dertliler bölümü tüm forum üyelerinin birbirlerine yardımcı olabileceği bir başlık ve bu başlığa girip diğer dert yazanların dertlerini küçümseyecek kişilerin engellenmesi için OÇA'mtrak demiştim (tam OÇA olarak düşünmüyordum konuyu) konu ilk açıldığında. Talepte bulunmadım OÇA için ama modlar bunu uygun gördüyse bana laf etmek düşmez.
Misafir
Merhaba Kastrasyon. Cevaplarımın çoğu kişisel görüşlerimi de içereceği için genel yönetim anlayışı ile çeliştiği noktaların bulunmasının mümkün olduğunu belirtiyor, ve bu faydalı uğraşın için teşekkür ediyorum. Sorularını teker teker yanıtlamaya çalışayım:


- Bir konu başlığını OÇA kapsamına almak için gereken somut kriterler tam olarak nedir?


OÇA dediğimiz kavram, belirli bir proje üzerinde yapılan çalışmaların başarı şansını yükseltebilmek amacıyla daha sıkı kurallar eşliğinde korunmasından ibaret. Somut kriterler sıralayabileceğimi zannetmiyorum, zira 'ciddi' olduğu sürece projenin içeriği bence pek önemli değil.


- "Dertliler Bölümü" bu somut kriterlerin hangilerine uyarak OÇA kapsamına alınmıştır?


"Dertliler Bölümü" konusunu gelen ricalar doğrultusunda ben OÇA yaptım. Yukarıda somut bir kriter belirtmediğim için sebebini kısaca herkes için faydalı olacağına inandığım bir konunun geleceğini güvence altına almak olarak özetleyebilirim.


- Bir konu başlığını OÇA kapsamına almanın amacı yalnızca hakaret, geyik ve konudan sapmaları engellemek midir?


Yüzeysel olarak bakıldığında bu şekilde görünse de temel amaç üyelerimize daha rahat bir çalışma ortamı sağlamaktır.


- Bir önceki soruda belirttiğim amaçların sağlanmasını istemek, bilgi paylaşımı amaçlı konu açan her üyenin hakkı değil midir?


Hakkıdır elbette. Zaten kurallar forumun her bölümünde geçerli. Yalnızca belirli bölümlerde işleri daha sıkı tutarken, diğerlerinde olduğu gibi bırakıyoruz. Kişisel isteklerimize uygun mükemmel bir forum ortamı yaratmak ne yazık ki mümkün değil.


- Uzunca bir süre önce açılan Kültür Dergileri konusu OÇA kapsamına neden alınmamıştır?


Konunun içeriğini şu anda hatırlayamıyorum, ama OÇA olmasına yönelik bir istek gelmedi bana.


- Bir konu başlığının OÇA kapsamına alınması için talep gelmesi bir ön şart mıdır?


Öngörü yeteneğinize hayranım. (: Ancak hayır, talep gelmesi bir ön şart değildir. Teorik olarak kafamıza göre istediğimiz konuyu OÇA kapsamına alma hakkına sahibiz. Yani bu konunun ilk mesajındaki “Bir başlığa OÇA işareti koyup ortak çalışma alanı haline getirmek için Sinan, Serpil ya da Tuğbek'ten izin almak zorundasınız.” ifadesine kendi adıma şimdiye kadar pek dikkat etmediğimi söyleyebilirim. (:


- Önceki hali olan Goyun Oscarları nahoş tartışmalara neden olmuşken, Altın Terlik Ödülleri gibi -üstelik- çok daha sistematik çalışmayı gerektiren bir konu neden "OÇA yarısı" kapsamında tutulmuştur da Dertliler Bölümü OÇA kapsamında değerlendirilmiştir? İkisi arasındaki tek fark Altın Terlik Ödülleri'nde geyiğe izin verilmesi midir?


Altın Terlik Ödülleri konusunun OÇA formatında işlemeyeceği baştan belliydi; ben de genel bir uyarı niteliğindeki “OÇA yarısı” terimini üretmiştim. Bu şartlar altında bile iki kez geniş çaplı birer temizlik gerçekleştirdiğim halde konudaki geyiğin arkası kesilmedi. Oylama sürecinin sonuna geldiğimizde ise bu geyiğe katılan üyelerin çoğunun amacının yalnızca geyik yapmaktan ibaret olduğunu anladık.


- Dertliler Bölümü'nün OÇA kapsamına alınmış olması, OÇA kavramının genişletildiği anlamına gelir mi?


Politik cevap: Gelebilir de gelmeyebilir de. Ben OÇA açıklamasındaki ‘proje’ kelimesinin ‘tartışma’ ve ‘yardımlaşma’ olarak da genişletilebileceğine inanıyorum. “Dertliler Bölümü” konusu da bu inancımın bir eseridir.
Bir de şu var; OÇA yaptığımız bir konu sonsuza dek o şekilde kalmak zorunda değil. Baktık ki düzgün işlemiyor, OÇA'sını kaldırırız gider.


- Eğer öyleyse, OÇA kavramının genişletilmesine hangi somut nedenlerle karar verilmiştir?


Bir konunun başlığına OÇA ifadesini eklemek çoğu insan için "Şakamız yok!" veya “Ayağınızı denk alın!” demek ile aşağı yukarı aynı anlama geliyor. Şimdiye kadar da OÇA konularında çok şükür geyik haricinde herhangi bir problem ile karşılaşmadık.


- Yine eğer öyleyse, bu genişletme kararının OÇA kavramının ciddiyetini zedeleme ihtimaline karşı hangi somut argüman öne çıkmıştır?


Önümüze gelen konuya OÇA damgası yapıştırmayacağımız gibi, bu konulardaki düzeni sürekli olarak sağladığımız sürece kavramın ciddiyetinin zedelenmesi gibi bir durumun da ortaya çıkacağını sanmıyorum.


Sorularımın forum kültürümüze olumlu katkıda bulunacağı inancım ve saygılarımla...


Çalışmadığım yerden sormuşsun hep. (:
proomethus
Üye
Valla kurallar düzen içindir, hep destek tam destek.
Amenquiver
Mod
ee noldu bu oça'lar ?
Bu tartışma kapatıldı.
Aktif Başlıklar
discussioncontroller