Bleach FRP- Marifetler (Feats) ve Yetenekler (Skills) (YENİLENDİ)
YojimboYojimbo
Mod
                             -BLEACH SKILL CHART-
Skillerle ilgili;

Skillerinizi dağıtmanız için gereken puan yalnızca ilk levelda;

"(2 + int modifier) X 4" olarak hesaplanır. Sonraki her level "2 +int modifier" kadar skill öğrenme hakkına sahipsinizdir.

Skillerin DC'si yani zorluk seviyeleri bulunur. Bu seviyeleri geçip geçmediğinizin anlaşılması için şu hesap yapılır;

Key ability modifier (skillin gerektirdiği yeteneğin + bonusu) + Skillin seviyesi + misc (üzerinizde bu skille etkiyen bir item veya buff varsa eklenir.)
bu hesap yapacağınız aksiyonun DC'sini aşıyor ise başarılı olmuşsunuzdur demektir o yetenkte.

Skilleriniz için gerekli checkleri ne zaman atacağınızı genelde ben söyleyeceğim. Fakat mesela "sense motive" kasmışsanız bir diyalog esnasında karşınızdakinin blöfünü görmek için check atmak isteyebilirsiniz...-Skiller-

1.Balance (denge) = dex (bunlar key ability yani bu skill için gerekli olan modifier.)
2.Bluff (blöf) = cha
3.Diplomacy (diplomasi) = cha
4.Hide (saklanma) = dex
5.disguise (kılık değişitrme) = cha
6.Jump (zıplama) = str
7.listen (dineleme) = wis
8.move silently (ses çıkarmadan hareket etme) = Dex
9.search (arama) = int
10.swim (yüzmek) = str
11.use magic device (büyülü aletleri kullanabilme yeteneği) = cha
12.use rope (halat kullanabilme yeteneği.) = dex
13.knowledge (bilgi) (bunun sayesinde düşmanlarınızın yeteneklerini tahmin edebilirsiniz.) = int
14.open lock (kilit açma) = dex
15.Handle Animal (hayvan train etmenizi sağlar) = cha
16.Escape Artist (kaçış uzmanı) = dex
17.Decipher Script (farklı dilde yazılmış metinleri okumanızı sağlar). = int
18.Heal (iyileştirme) (bu skill healing büyüsüyle karışmasın. First Aid gibi düşünebilirsiniz bunu. Zehirin kana karışmasını engellemek, kanamayı durdurmak gibi etkileri vardır.) = wis
19.Sense motive (kıllanma  blöf yenmesini zorlaştırır.) = wis
20.Spot (saklanmakta olanları fark etmenizi sağlar.) = wis
21. Survival (hayatta kalma. Yön bulma, iz takip  etme vs.) = wis
22. Tumble (düşme) = dex
23. Spellcraft (int) = Bu skill düşmanınızın cast etmekte olduğu büyüyü anlayabilmenizi sağlar. Bu skill sayesinde bazı düşmanlarınıza yaptıkları büyünün aynısından kullanabiliyorsanız "counterspell" ile karşılık verebilirsiniz. Counterspell denilen hadise basitçe düşmanın yaptığı büyünün aynısından yaparak iki büyünün çarpışmasını ve birbirlerini nötrlemesini sağlamaktır. Yani bir nevi Saving Throw bu da. DC'si "15+ yapılan büyünün seviyesi" olarak hesaplanır. Knowledge ile karıştırmayın yalnız bunu. Knowledge karşınızdaki düşmanınızın zaaflarını, güçlerini tahmin edebilmenize olanak tanır ve RP esnasında bazı soruların cevaplanmasında rol oynar. ( Aslında Knowledge ve Spellcraft gibi büyüler birbirlerine + bonus verirler lakin ben Bleach FRP'de bu olaya girmeyeceğim. )

24. Intimidate (CHA) => Sonradan eklediğim diğer bir skill ise intimidate. Bu spell karşınızdaki düşmana göz dağı vermenize yarar diyebilirim. Bazı düşmanlarınızın size katılmasını dahi sağlayabilir. Bazılarıysa savaştan çekilmeye ikna eder. Bu skilli de diplomasi ve blöf gibi diyalog üzerine kurulu skillerle karıştırmamaya özen gösteriniz.


                                - YETENEKLERİN SİNERJİSİ  (YENİ!)-


-Eğer Tumble (düşme) yeteneğinizin seviyesi 5 ve üzeriyse, Balance (denge) ve Jump (zıplama) denemelerinize + 2 bonus alırsınız.

-Eğer Bluff (blöf) yeteneğinizin seviyesi 5 ve üzeriyse, Diplomasi, Disguise (kılık değiştirme) ve Intimidate (ikna etme) denemelerinize +2 bonus alırsınız.

-Eğer Decipher Script (şifre çözücülük) yeteneğinizin seviyesi 5 ve üzeriyse, Use Magic Device (büyülü eşya kullanma) denemlerinize + 2 bonus alırsınız.

- Eğer Escape Artist (kaçış uzmanı) yeteneğinizin seviyesi 5 ve üzeriyse Use Rope (Halat Kullanabilme) yeteneğiyle birini bağlama denemenize +2 bonus alırsınız. (Use Rope yeteneğiniz 5'in üzerindeyse de Escape Artist'e +2 bonus alırsınız aynı şekilde.)

- Eğer Search (arama) yeteneğinizin seviyesi 5 ve üzeriyse Survival (Hayatta kalma) denemeleriniz iz sürerken +2 artar.

- Sense Motive (mevzulardan kıllanma :P) yeteneğinizin seviyesi 5 ve üzeriyse Diplomasi denemleriniz +2 bonus alır.

- Spellcraft yeteneğinizin 5 ve üzeriyse, Use Magic Device (büyülü eşya kullanma) denemelerinize +2 bonus alırsınız.

- Eğer Use Rope (halat kullanma) yeteneğinizin seviyesi 5 ve üzeriyse, halat (ve türevi) ile bağlı olduğunuz durumlarda Escape Artist (kaçış uzmanı) yeteneğiniz +2 bonus alır.

YENİ SKİLL

Concentration (Konsantrasyon)=> Con tabanlı bir yetenek olan "konsantrasyon"; hasar alma, doğa koşulları gibi pozisyonlarda, oyuncunun yapacağı büyüye ya da kullanacağı yeteneğe odaklanmasını sağlar. Kişi, DM'in konsantrasyon zarı istediği durumlarda başarısız olursa, hamlesini gerçekleştiremez.
YojimboYojimbo
Mod
                           MARİFETLER (FEATS)

  Feat yani marifetleriniz karakterinizin mevcut özelliklerini güçlendirirken, yeni yetenekler kazanmanızı da sağlayabilirler.
  Marifetlerin yanında "ön gereksinim" olarak belirttiğim özelliklere sahipseniz bu marifeti kullanabilirsiniz demektir. Oyunun başında 1 marifet seçebilirsiniz. Daha sonra her üç seviyede bir yeni marifet seçme hakkı kazancaksınız unutmayın. (Oyundaki marifetler DnD'den devşirme olsa da Bleach FRP'e göre elden geçirilmiş, değiştirilmişlerdir.)

                         
-Geliştirilmiş Save'ler-
Improved Fortitude=> Metanet kurtarma atışınıza +2 bonus alırsınız.
IMproved Reflex=> Reflex kurtarma atışınıza +2 bonus alırsınız.
Improved will=> Will kurtarma atışınıza +2 bonus alırsınız.

Savaş Refleksi (Ön gereksinim= İmproved Reflex) (S) => Dex modifier'ınız kadar fırsat saldırısı kullanabilirsiniz.

Tetiktelik => Dinleme (listen) ve fark etme (spot) gibi skillerinize + 2 bonus alırsınız.

Tahammül => Yüzme, koşma gibi fiziksel yeteneklerinize + 2 bonus alırsınız.

Dayanıklılık (ön gereksinim= Cons 15+) => +3 bonus HP kazanırsınız.

Kaçınma (ön gereksinim= 13+ dex ) (S)=> Süpriz saldırılar dışında AC'nize +1 bonus alırsınız.

Hareketlilik (ön gereksinim= kaçınma) (S) => Fırsat saldırılarında AC'nize +4 bonus alırsınız.

Savaş Okçuluğu => Melee saldırı mesafesinde fırsat saldırısı almadan ok kullanabilirsiniz.

Savaş Sezgisi (ön gereksinim= +13 int) => Düşmanın en çok neresinden hasar alabileceğini anlamanızı sağlar.

Güçlü Saldırı (ön gereksinim = 14+ str) (S) => THAC'nizden +2 çıkarıp hasar zarınıza ekler.

Silahsız Dövüş => (S) Çıplak elle dövüşürken rakiplerinize fırsat saldırısı vermezsiniz.

Ok Savuşturma (ön gereksinim: silahsız dövüş, dex +13) (S) = Çıplak elle düşmanlarınızın ok (ya da türevi) saldırılarını savuşturabilirsiniz (tek elinizin boşta olması gerekir). Çoklu ve büyü etkili ok saldırılarına karşı kullanılamaz.

Bayıltıcı Yumruk (ön gereksinim: silahsız dövüş, dex +13, wis +13, bab + 8 ) (S) => Düşmanınızın bazı hassas noktalarına odaklı çıplak el saldırısıdır. Save throw'u metanet (fortitude) 'dir. Saldırı başarılı olursa rakip bayılır. (1 turn)

Çelme (ön gereksinim 13+ int) (S) => Düşmanınıza çelme taktıktan sonra saldırabilirsiniz.

Silah Zerafeti (S)=> melee saldırılarda THAC'nize str yerine dex modifier eklenir.

Whirlwind (hortum saldırısı) (S) => (ön gereksinim: dex 15+, bab + 4, Hareketlilik) => 1.5 metre yanınızdaki tüm düşmanlara bab'ınız kadar hasar verebilirsiniz.

Geliştirilmiş Öncelik (ön gereksinim: 15+ dex) (S) => İnsiyatif zarında +4 bonus alırsınız.

Geliştirilmiş crit (ön gereksinim: 8+ bab) (S) => Critleme şansınız +2 artar.

Hierro (ön gereksinim: 17+ con) => Arrancarların kullandığı, reiryoku'u deri üzerinde yoğunlaştırarak kişinin doğal bir zırha sahip olmasını sağlayan bir marifetdir. AC'i +4 arttırır. (2. kez alındığında +3, 3. kez alındğında +2 daha arttırır AC'i)

Savaş Çığlığı (ön gereksinim: 16+ charisma) => İntimidate (göz dağı verme) skilline +2 bonus verir. Savaş esnasında 10 metre içersindeki düşmanların sonraki saldırı zarlarında 1 ceza puanı ekler.

Büyü Odaklama => Kurtarma atışlarının zorluk derecelerine +2 ekler.                   
YojimboYojimbo
Mod
-YENİ MARİFETLER-

Çift Silah Featleri: (Bu featlere sahip olmadan çift silah kullanmanız durumunda; Main Hand: -6, Off-hand: -10 penaltı alır.)

Daisho (Çift El Tekniği): Main Hand: -4, Off-hand: -8 penaltı alır.

Ambidextrity: İki elinizi de seviyede kullanmanızı sağlar.(Main Hand: -6, Off-hand: -6 penaltı alır)

Geliştirilmiş Çift El Tekniği (S): Bu teknik off-hand silahınızla aynı turn içinde 2. bir ekstra saldırı yapmanıza olanak tanır. Bu saldırıda cezaya -5 daha eklenir.


(Hem Çift El Tekniği, hem de Ambidextrity marifeti olması durumunda penaltı: Main Hand: -4, Off-hand: -4 olur. Şayet off-hand, wakizashi (kısa katana) tarzı hafif bir silahsa penaltılar 2 azalır.
Yani main hand: -2, off hand: -2 penaltı olur. )


ÖNEMLİ NOT: Bu penaltılar Attack roll (THAC) üzerine etki eder. Artık DMG zarında bir silah iki elle kullanılıyorsa hasarı "3/2", main hand ile kullanılıyorsa "1", off-hand ise "0.5" ile çarpılacaktır.

---------------------------------------------

Koşma: Normalde koşarken hızınız 4'e katlanır ve AC üzerindeki dexterity bonus'unuzu kaybedersiniz. Şayet "Koşma" marifetine sahipseniz hızını 4 yerine 5'e katlanır ve AC'nizdeki dex bonusu kaybetmezsiniz.

Blind Fight (Kör Dövüşü) (S): Normalde görmediğiniz bir düşmanın saldırıları esnasında dex modifier'ınız AC'nize eklenmezken Blind Fight Marifeti sayesinde (melee saldırılar için) bu dezavantajdan kurtulursunuz. Üstelik
karanlık ortamlarda normalde hızınız yarıya düşerken Blind Fight marifetine sahip biri yalnızca 2/3 oranında yavaşlar.

Extended Spell: Yaptığınız büyünün etkileri normalin iki katı süre etkisini sürdürür. (Anlık büyüler buna dahil değildir.) Genişlettiğiniz büyü, günlük büyü yapma tablonuzda asıl seviyesinin 1 level üstündeymiş gibi hesaplanır.

Far Shot (uzak mesafeli atış): Ranged saldırılarda silahınızın normal saldırı mesafesine 1/2'si kadar eklenir.

Precise Shot (kusursuz atış): Düşman ile takım arkadaşınız arbade içindeyken uzak mesafeli saldırılarınız penaltı almaz.

Point Blank Shot: 10 metre içindeki ranged saldırılarınız attack ve dmg roll'da +1 bonus alır.

Weapon Focus (S): Seçtiğiniz 1 silah için attack roll'larda +1 bab bonus alırsınız.

Widen Spell: Bu feat sayesinde büyülerinizin etkili olduğu alan ikiye katlanır. (tabi ki yalnızca alan etkili büyüler için) Kullandığınız büyü, günlük büyü yapma tablonuzda asıl seviyesinin 3 level üstündeymiş gibi hesaplanır.

Gizlilik (Stealthy): Hide ve Move Silently skilleriniz +2 bonus alır.

Sunder: (S) (ön gereksinim: güçlü saldırı, 13+ str) Düşmanın elinde tuttuğu objeye yönelmiş saldırıdır. THAC'e +4 ekler ve başarılı olursa düşmanı silahsız bırakabilir. Şayet bu feat yoksa, düşmanın silahına
odaklı saldırılar düşmanın fırsat saldırısını tetikler.

ÇOK ÖNEMLİ NOT: Görüldüğü üzere Sunder daha önce "yarma" (cleave) olarak verilen marifetin yerini almıştır.
"Yarma (cleave) Marifeti = Çifte Saldırı marifeti" olarak düşünebilirsiniz artık. Yani son haliyle;

Yarma (cleave, çifte saldırı) (S): (ön gereksinim: güçlü saldırı, 13+ str) Şayet saldırınız karşınızdaki düşmanı öldürüyor ya da yere düşürüyorsa (HP sıfırın altına iniyorsa yani) 5 adım mesafenizden daha yakındaki herhangi bir düşmana ekstra
bir saldırı hakkı kazanırsınız. Bu saldırıdaki bonusunuz bir önceki saldırınızla aynıdır.

Yıkıcı Öfke: Kapıları yıkmak gibi strength check isteyen denemelerde +8 bonus alırsınız.


Korkutucu Öfke (ön gereksinim: Yıkıcı öfke)
Öfke anında 6 metre yakınınızdaki bir düşmanınızın gözünü korkutabilirsiniz. Düşman DC'si "10 + karaterinizin charsima modifier'ı + seviyenizin yarısı" olan bir Will Save atar. Başarısız olursa her atak zarında, save throwlarında ve checklerinde -2 morale penaltısı alır. (Bu marifet günde 1 kere kullanılır ve korkuya karşı bağışıklığı olan yaratıklara uygulanamaz.)
YojimboYojimbo
Mod
Yeni Feat:


Augment Healing: (Ön gereksinim: Heal skillinde 4. rank)

"Shinigami Heal" büyüsnün rank'ı başına +2 bonus heal kazandırır.
discussioncontroller