Japon Mitolojisi
Electronation
Üye
Hakkında pek bilgim olmadığından araştırıyorum şuan internetten. Bulduğum bir yazı var. Güzel de bir yazı.

Japon mitolojisine göre birbiriyle hem kardeş, hem karı-koca olan Gök (İzanagi) ile Yeryüzü (İzanami) kaostan ayrıştıktan sonra gökyüzünün yüzen köprüsünden, tanrısal mücevherlerle süslü bir mızrakla okyanusu karıştırarak, ilk kara parçalarını yaratırlar. Sonra bütün Japon adalarını ve diğer tabiat Tanrılarını doğururlar. Japonya'da 8 milyon ilah vardır. Dağ, ırmak, ateş, gök gürlemesi, fırtına, yağmur, vb. ilahlar dışında her meslek sahibinin de ayrı bir ilahı vardır.

İnazagi ve İnazami ilk olarak Hiruko'yu doğururlar. Çocuk sakat olduğu için ondan iğrenir ve onu bir teknenin içine koyup sulara terk ederler. Yeni çocuklar doğurmaya başlarlar. Ateş Tanrısı Kagutsuchi doğar. İnazagi'nin sol gözünden Güneş Tanrıçası Amaterasu, sağ gözünden Ay Tanrısı Tsukiyomi, burnundan Fırtına Tanrısı Susanowa doğar.

Güneş Tanrıçası Amaterasu mitolojide önemli bir yere sahiptir. İzanagi, Amaretasu'ya inci bir gerdanlık armağan etmiş ve ona Kami'lerin oturduğu Takamagahara'nın sorumluluğunu vermiştir. 'Kami' kelimesi üstün, yüce anlamına gelmekte olup Japon mitolojisinde Tanrılara verilen addır. Denizler Fırtına Tanrısı Susanowa'yun yönetimi altına girmişti. Susanowa kız kardeşi Amaterasu'nun sarayında taşkın davranışlarda bulunmuş ve bu nedenle cennetten kovulmuştu. Daha Susanowa'nun oğlu Okuni-Nushi bütün ülkenin Tanrısı olur. Amaterasu'nun torunu Ninigi ile ülkeyi paylaşır. Dinsel işlerin yönetiminden Okuni-Nushi, siyasal işlerden de Ninigi sorumlu olur.

Ukemoçi no Kami Yiyecek Tanrıçasıdır. Yiyecek, Giyecek ve Barınak Tanrısı Tayuke okami ile birlikte anılır. Sukunahikona, dünyayı kurmak ve hastalıklarla vahşi hayvanlara karşı korunma çarelerini bulmak için Okuni-Nushi'ye yardım eden Cüce Tanrıdır. Amenouzume dansçıların koruyucu Tanrıçasıdır. İnari pirinç üretiminin koruyucu Tanrısıdır.

Yedi Şans Tanrıları (Shichi Fukujin) mitolojide önemli yere sahipler. Ebisu balıkçıların ve tüccarların koruyucusudur. Daikoku zenginlik Tanrısı ve çiftçilerin koruyucusudur. Bişamon doğruların ve savaşçıların koruyucusudur. Fukurokucu saflığı ve bilgeliği, uzun yaşamı simgeler. Benten edebiyat, müzik, zenginlik ve dişilik Tanrıçasıdır. Hotei çocukların eşlik ettiği, neşe saçan, halinden memnun bir Tanrıdır. Jurojin uzun yaşam ve mutluluk Tanrısıdır.

Fuji-Yama Dağı kutsal dağlar silsilesinin en önemlisidir. O-Ana-Mochi - bu kutsal dağlarda kriterlerin efendisidir. Gongen Japon mitolojisinin Dağ Tanrısıdır. Ruhu yeniden vücut bularak insanların içlerinde yaşar. Shinto inancına göre Buddha enkarnasyonudur. Dağ tırmanıcıları onun bilgeliğini ele geçirebileceklerine inanırlar.

Japon mitolojisinde her yıl Tanrılar kutsal Izumo tapınağında bir araya gelip toplantı yaparlar. Orada insanların aşkla ilgili alın yazgısı belirlenir. Tanrılar hangi insanın hangisini sevmesi gerektiğine inanırlar. Uba ("yaşlı kadın, yağmur hemşire") mitolojide çam ağacının ruhudur. O ve kocası Jo ("sevgi") evlilikteki aşkı ve sadakati sembolize ederler.
LunodLunod
Üye
İyi bir konu, bizim forumda daha ayrıntılı bilenler olduğuna inanıyorum japonca bilen dolu.
O_r_a_k
Üye
Japon Mitolojisi

Şinto

Şinto ( Şintō) veya Şintoizm Japonya'nın yerli dini. Eskiden Japonya'nın resmi diniydi. Bugün yaklaşık 4 milyon civarında inananı vardır. Dünyanın en eski dinlerinden olan Şinto bir tür animizmdir. Kami tapını içerir; kami "hayat için önemli olan, rüzgar, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi konsept ve şeylerin şeklini alan kutsal ruhlar" olarak tercüme edilebilir. Bazı kami yerel (lokal) olup, sadece belirli bir yerin ruhu veya koruyucusuyken, diğerleri büyük doğal oluşumlarınları, nesneleri ve işlemleri temsil ederler, Güneş tanrıçası Amaterasu gibi.

Şinto kelimesi iki kanjinin birleştirilmesinden oluşturulmuştur:  şin, yani "tanrılar" veya "ruhlar", ve  tō, yani "yol" (felsefi bir anlamda). Böylece, Şinto genellikle "tanrıların yolu" olarak çevirilmiştir.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra Şinto resmi din olma özelliğini kaybetti; bu durumda ABD'nin Japon militarizmini ortadan kaldırma girişimlerinin de etkisi vardır; savaştan sonra silahsızlandırılmış Japonya'da feodal kültürü yansıtan Şinto uygulama ve öğretileri, savaş dönemindeki ünlerini kaybettiler ve bugün uygulanmıyor ve öğretilmiyorlar. Diğer uygulama ve öğretiler ise günlük etkinlikler olarak varlıklarını sürdürüyor. Şu anda ise Japonya'da daha çok barışçı bir din olan budizm hakim.
Kami (Tanrı)

Kami  Şintoizm'de kullanılır ve "hayat için önemli olan, rüzgar, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi konsept ve şeylerin şeklini alan kutsal ruhlar" olarak tercüme edilebilir. Bazı kami yerel (lokal) olup, sadece belirli bir yerin ruhu veya koruyucusuyken, diğerleri büyük doğal oluşumlarınları, nesneleri ve işlemleri temsil ederler.
Dünyanın Döllenmesi ve Doğumu

Ezeli çiftin ikinci üreme denemesi, adaların ve tanrıların, dağların, ırmakların, ağaçların ve otların doğumuyla ya da Nihongi’nin ifade ettiği üzere, bütün nesnelerin doğumuyla sonuçlanıyor.

Kojiki, ilk önce sekiz ada sayıyor. Bu adalar ilk başta doğduklarından onlara sekiz büyük ada ülkesi adı veriliyor. Bu, Japonya Ada İmparatorluğunun eski adlarından biridir. Bu isim Nihongi’de de, ilk başta doğmuş olan sekiz adanın dile getirilmesinden sonra zikrediliyor. Fakat sıralanan sekiz adanın hepsi örtüşmüyor, belirtilmeyen başka adalar da yer alıyor. Nihongi’de bunlar su köpüğünün pıhtılaşmasından meydana geliyor. Sekiz adanın vurgulanması, zikredilmediklerindeki uyumsuzluk, belirli başka adalarla sınırlı kalış; bütün bu hususlar, erken dönem Yamato devletindeki coğrafi bilgilere ya da iktidar orantılarına yönelik düşüncelerin doğmasına yol açmışlardır.

Adaların doğumunu, tanrıların doğumu izliyor. Kojiki’de bu noktada anılan tanrıların ve haleflerin çoğu, sadece birer isimden ibaret kalıyor. Dört ya da beş tanesine norito’da, yani büyük ölçüde 8.yüzyılda kaleme alınmış olan resmi ritüel dualarda hitap ediliyor. Fakat daha başka bir rol oynamıyorlar. Kısmen resmi kült bağlamında, kısmen de halk inanışında saygı gören sayısı çok az.Yedi Şanslı Tanrı

Talihin Yedi Şanslı Tanrısı (七福神, Shichi Fukujin?), Ya da Yedi Şanslı Tanrı, Şinto dininde iyi talihin yedi tanrısıdır, Japon mitolojisinde ve folklorunda da. Oymalara ve diğer temsillere sık sık konu olurlar.

Gelenkesel olarak, hepsi ayrı konularla ilgilidir:

Ebisu: Balıkçıların ya da tüccarların tanrısı. Genellikle bir morina balığı ya da levrek taşırken gösterilir.İzanagi ile İzanami'nin oğlu olan Hiru-Ko (Ebisu yada Yebisu) sakat doğmuştur.

Daikokuten (Daikoku): Servet ve ticaret tanrısı.Zenginlik tanrısı ve çiftçilerin koruyucusudur. Genellikle iri yarı, esmer betimlenir ve sağ elinde dilekleri gerçekleştirdiğine inanılan asası, sırtında içi kıymetli eşyalarla dolu çantası olur ve pirinç çuvalının üstünde oturur şekilde betimlenir.

Bishamonten: Savaşçıların tanrısı.

Benzaiten (Benten-sama): Bilginlik, sanat ve güzelliğin tanrıçası.

Fukurokuju: Mutluluk, sağlık ve uzun ömür tanrısı.Ömür uzunluğunu ve bilgeliği simgeler. Fukurokuju' nun bir zamanlar Taocu bir bile olarak yeryüzünde yaşadığına inanılır. Genellikle uzun kafalı, saçsız bir ihtiyar olarak tasvir edilir ve genellikle yanında uzun ömürlülüğü simgeleyen geyik, kaplumbağa veya turna bulunur.

Hotei: Bereket ve iyi sağlığın şişman tanrısı.

Juroujin (Gama), Uzun ömür tanrısı.İzanagi ile İzanami

İzanagi ile İzanami inanışa göre, gökyüzü ile yeryüzünün kaostan ayrışmasından sonra ortaya çıkan kardeş tanrıların 8. çiftidirler. Gökyüzünün yüzen köprüsünden, tanrısal mücevherlerle süslü bir mızrakla okyanusu karıştırarak ilk kara parçalarını yarattıklarına inanılır. İlk cinsel birleşmeleri sonucunda Hiru-Ko (Japonca Sülük Çocuk) adlı sakat bir çocuk doğar. Bu çocuğu sazdan bir sal içerisinde suya bırakırlar. Çocuğun sakatlığını, kadın olduğu için asla ilk konuşmaması gereken İzanami'nin kuralları çiğnemiş olmasına bağlarlar. Yeniden işe başlayarak birçok ada ve tanrı yaratırlar.

Ateş tanrısı Kagutsuçi'nin (Ya da Homusubi ) doğumu sırasında ölümcül yanıklar alan İzanami, karanlıklar ülkesi Yomi'ye gider. İzanagi de onu izler; ama Yomi'nin yiyeceklerini tadan İzanami artık geri dönemez. İzanagi bir ateş yakarak etrafı aydınlatınca, İzanami'nin bedeninin çürümeye başladığını ve kurtçuklarla kaplandığını görür. İzanami'nin buna öfkelenmesi üzerine ayrılırlar.

İzanagi'nin ölülerle kurduğu ilişkiden arınabilmek için denize girerek yıkandığı sırada birçok tanrı ortaya çıkar.

Güneş tanrısı Amaterasu  onun sol gözünden,

Ay tanrısı Tsukiyomi  sağ gözünden,

Fırtına tanrısı Susanoo da burnundan doğar.Naruto izleyenler bilirler Mangekyou Sharingan'ın 3 tekniğinin ismidir aynı zamanda bu üç tanrının ismi.

Susanoo

Susanoo , Japon mitolojisinde denizlerin ve fırtınaların tanrısıdır. Susanoo, Güneş tanrıçası Amaterasu ile Ay tanrısı Tsukuyomi'nin erkek kardeşidir. Üçü de, İzanagi'den, yüzünü yıkayıp yer altı dünyası Yomi'nin kirlerinden arınmak isterken doğmuşlardır. Amaterasu, İzanagi sol gözünü yıkayınca, Tsukuyomi sol gözünü yıkayınca Susanoo da burnunu yıkayınca doğmuşlardır..Amaterasu

Amaterasu, (parlak gök anlamında japonca sözc.), önemli şinto tanrıçası. Japon imparatorluk ailesi bu Güneş tanrıçasının soyundan geldiğini öne sürer. Amaterasu, babası İzanagi'nin sol gözünden doğmuştur[1]. Mitolojide, erkek kardeşi Susanoo'ya kızıp bir mağaraya saklandığı ve dünyayı karanlığa boğduğu anlatılır. Japonya'nın en önemli şinto tapınağı İse'de bu tanrıçaya tapınılır.Kaynak ve Alıntılar Wikipediaya aittir.Daha fazla bilgi için;

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Japon_mitolojisi
MR.KubidikMR.Kubidik
Üye
Japon mitolojisini iyi bilirim, en azından efsane yaratıklarını. Zira Japonlar çok batıl inançlı kişilerdir.

Yaratıklardan gireyim ben, gerisini siz getirin.

Oni

Spoiler:
image


Oni japon mitolojisinde bir tür şeytandır. Bir elinde Kanabo dediğimiz büyük bir sopa taşır. İnsanlarla konuşurlar ve genelde bir tartışma çıkarsa rakiplerini öldürürler. Çoğu japon köyü belirli günlerde şarkılar ve maniler söyleyerek dua eder ve Oniler'in gelmesini engellerler. Aslında şeytan denmesinin sebebi kendilerini hızlıca iyileştirebilmeleridir. Kalpleri delinmedikçe ölmezler. Bazı kaynaklarda yaratık şeklinde gösterilirken bazılarında insan şeklindedirler. Fakat genelde çirkin gösterilirler. Shapeshifter olabilirler büyük ihtimalle.

Kappa

Spoiler:
image


Kappalar dere ve göllerde yaşayan kaplumbağa benzeri bir yaratıktır. Kimi kaynaklarda yüzünün maymuna benzediği söylenir. Kappalar dere ve göllerde yüzen çocukları yer. Bu yüzden japonlar genelde denizde yüzerler, kappalar sadece tatlı suda yaşar. Kappalar japonca konuşabilir ve sizinle muhabbet edebilirler. Eğer bir kappa ile arkadaş olmak istiyorsanız ona yemek ikram etmelisiniz. Bir hıyarı oyup içini pirinçle doldurup kappa'ya verirseniz çok mutlu olur, bu onların en sevdiği yemektir. Kappalar size kainatın sırlarını anlatabilirler, sizi koruyabilirler.
Kappa ile ilgili bir başka efsane ise Koppojutsu sanatıdır. Koppojutsu ninja ve samurayların savaşta kullandığı kemik kırma sanatıdır. Rivayetlere göre bir kappa bunu insanlara öğretmiştir. Kappalar anatomi ile ilgili çok bilgili olduklarından bir vücudun nasıl çalışacağını veya yok edileceğini çok iyi bilirler. Bugün bile bazı köylerde dere yakınlarında tabelalar vardır ''suya girmeyin, kappa var !'' diye.

Tengu

Spoiler:
image


Tengular yüzü kırmızı ve koca burunlu büyük bir kuşa benzer yaratıklardır. Bazen saldırganlardır, bazen yardımcı olurlar. Yanlarında taşıdıkları sihirli yelpazelerini sallayınca rüzgar ve fırtına çıkarabilirler. Tengular insanları Buda ve Şinto yolundan saptırabilir, özellikle kızları ve kadınları ikna etmeye çalışırlar. Sihirli pelerinleri sayesinde görünmez olabilirler. Birçok insanın korktuğu yaratıklardır tengular. Ayrıca bazı kaynaklara göre ninjutsu sanatını bulan yaratıklar bunlardır.

Hannya

Spoiler:


Hannya aslında çok güzel bir kadındır. Fakat kocası onu başka bir kadınla aldatınca kıskançlık krizleri geçirir ve kötü kötü düşünmeye başlar. Bu şeytani kıskançlık sonucunda güzel kadın gerçekten bir şeytana dönüşür. Tüm güzelliğini kaybeder. Bundan böyle bütün Japonya'yı gezmeye başlar. Tüm Japon kadınlarını tembihler. Kocalarına güvenmemelerini, erkeklerin zampara olduğunu söyler. Aldatılırlarsa kocalarını öldürmelerini söyler.


Bu yaratıklar yüzyıllar boyunca Japon halkına korku salmış olsalar da, işe yaradıkları da olmuştur. Örneğin birçok ninja klanı köylere baskın yaparken Tengu, Hannya, Oni vb. şeytanların maskelerini takarlar. Gece yarısı sokağa çıkan halk, karanlıklar içinde bir şeytan görünce korkuyor tabii :D Ninjaların işi de çok kolaylaşıyor.

Örnek olarak Rurouni Kenshin animesinden Oniwaban ninja klanı üyesi Hannya karakteri:Daha birçok yaratık var, fakat hepsini yazacak zamanım yok. Akşama devam ederim, fakat Ejderhaları özellikle Çağlayan'ın yazmasını istiyorum :D
Çağlayan
Üye
Çin ejderhaları akkında fazla bilgim yok Kubidik'im ya. :( Ben açıkçası sana güveniyordum bu konuda :ihi:
Illdan
Üye
Bi de bu üç tanrı'nın simgesi olarak görülen ve Japon Hanedanlık mücevherlerinden sayılan Ayna, Kılıç ve Kolye meselesi de var ki Naruto'dan Sailor Moon'a kadar pek çok animede referans verilmektedir kendilerine.

http://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Regalia_of_Japan


Yata no Kagami ( Ayna )

"Sekiz ellik ayna" anlamına gelen isminin büyüklüğüne bir gönderme olduğu düşünülmekte olup Japon inançlarına göre sahibine öngörü ve dürüstlük kazandırır. Şu anda Japonya'da ziyaretçilerin gözlerinden uzakta tutulduğu söylenmektedir. Efsane'ye göre Ametarasu'dan torununua ondan da Japon Hanedanı'na geçmiştir.

http://en.wikipedia.org/wiki/Yata_no_kagami

Yasakani no Magatama ( Kolye )
İyiliği temsil ettiğine inanılan bu kolye üzerinde Yeşim taşları taşımakta olup Kokya'daki Japon İmparatorluk Sarayında tutulduğu düşünülmektedir. Bunun da hikayesi üstteki ile aynıdır, hatta ikisi birlikte aktarılıyor sanırım.

http://en.wikipedia.org/wiki/Magatama#Yasakani_no_Magatama

Kusanagi-no-Tsurugi ( Kılıç )
Orjinal adı Ama-no-Murakumo-no-Tsurugi ( "Cennetin bulutlarını toplayan kılıç" gibi bir anlamı var) zaman içinde popüler hali olan Kusanagi-no-Tsurugi ("çimen kesen kılıç") dönüşmüştür, üç hanedan sembolü içinde en çok efsaneye konu olan da bu kılıçtır.
Hikayeye göre Susanoo gelinini sekiz başlı yılan Yamata No Orochi(Ehehe :D tanıdık geldi mi :P) kurtardığında yılan 4. başını falan kendi kılıcı Worochi no Ara-masa ile keserken içinde bir kılıç bulunduğunu farkeder ve bu kılıcı bulunduğu yerden çıkarır ve kardeşi Ametarasu'ya aralarındaki gerginliği gidermek için hediye eder, (daha doğrusu mağarasından çıkmak istemeyen Ametarasu yüzünden dünya karanlığa gömülmüştür ve bu üç obje mağarasının önüne bırakıldığında kendisi de onların ne olduğunu merak edip dışarı çıkar ve böylece dünya kurtulur) işte bu kılıç Kusanagi-no-Tsurugi'dir.
Yaygın kanı bu kılıcın denizde kaybolduğu yönündedir. Ayrıca daha pek çok hikaye ve efsaneye de konu olmuş bir kılıçtır kendisi.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kusanagi
http://www.cleandungeon.com/article.php?anum=659
YojimboYojimbo
Mod
Bleach FRP'deki Bakemono, Ika Zuchi No Kami, Amatsu, Gakido Beşlisi gibi birçok kavramı Japon Mitolojisinden esinlenerek yarattığımı söyleyebilirim :)
MR.KubidikMR.Kubidik
Üye


Çin ejderhaları akkında fazla bilgim yok Kubidik'im ya. :( Ben açıkçası sana güveniyordum bu konuda :ihi:
Ehmm... başlık Japon mitolojisi :P

Fantastik mitoloji diye bir başlık mı açsak ? Fantastik romanlardaki karakterlerle ve yaratıklarla ilgili bilgiler yazılır. Elfler, hobbitler, gnomelar, goblinler, LEVIATHAN !, cüceler... bir sürü konu var konuşulacak.
YojimboYojimbo
Mod
FRP başlığında incelense daha iyi sanki onlar.
MR.KubidikMR.Kubidik
Üye
@yojimbo

e o da doğru tabii. fakat frp başlığı genelde forum oyunları olarak devam ediyor :P . daha ayrıntılı bir şekilde fantastik öğeler mitoloji başlığında da incelenebilüplüp.
Fool Arcana
Üye


Hakkında pek bilgim olmadığından araştırıyorum şuan internetten. Bulduğum bir yazı var. Güzel de bir yazı.

Japon mitolojisine göre birbiriyle hem kardeş, hem karı-koca olan Gök (İnazagi) ile Yeryüzü (İnazami) kaostan ayrıştıktan sonra gökyüzünün yüzen köprüsünden, tanrısal mücevherlerle süslü bir mızrakla okyanusu karıştırarak, ilk kara parçalarını yaratırlar.
Inazagi ve Inazami değil.

Izanagi ve Izanami

Megaten serilerinin suyunu çıkartmış biri olarak çok gözüme takılıyor böyle şeyler XD
discussioncontroller